LCH geeft uitleg in webinar

Verpleegkunde in PBM

Op 19 januari heeft het Landelijk Consortium Hulpmiddelen een webinar georganiseerd. Mark de Jong en Marcel Wijnhoven hebben zorgorganisaties en marktpartijen bijgepraat over de afgelopen maanden en de toekomst. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen.

Aan bod komen onderwerpen als uitbreiding van hun scope met nieuwe doelgroepen, uitbreiding van producten, het aantal ingekochte persoonlijke beschermingsmiddelen en de rol van het LCH als noodlijn nu en in de toekomst. Het doel is echter om zo snel mogelijk terug te gaan naar de normale marksituatie van voor de coronacrisis.

Heb je vragen over leveringen van het LCH? Dan kun je contact opnemen met de customer service van Mediq (care-instellingen) of Onemed/QRS (ziekenhuizen), afhankelijk vanuit wie je geleverd krijgt.

Bekijk de presentatie van het LCH tijdens dit webinar 
Bekijk de vragen en antwoorden uit het webinar van het LCH

Rol Intrakoop

Als je reguliere leveranciers je niet de gewenste persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen leveren, stellen we het op prijs als je ons informeert. Zo houden we samen zicht op de ontwikkelingen in de markt, zowel aan de kant van zorgorganisaties als leveranciers. Wij hebben periodiek overleg met leveranciers.

Voor je inkoopvragen of -problemen in deze coronatijd kun je mailen naar het speciale Intrakoop-team via coronateam@intrakoop.nl 

 

Deel dit artikel