Op weg naar circulair inkopen

Veel zorgorganisaties, de brancheverenigingen en andere partijen zoals Intrakoop hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Samen kunnen we een belangrijke stap zetten naar duurzame bedrijfsvoering in de zorg en minder CO2-uitstoot. Hoe? Met klimaatneutraal en circulair inkopen.

Wat is circulair inkopen?

Duurzaam inkopen, MVI, klimaatneutraal inkopen, circulair inkopen. De verschillende termen worden vaak door elkaar gebruikt. Een korte uitleg wat wij er vanuit Intrakoop onder verstaan. Bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ligt de focus op het sociale, menselijke aspect. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij klimaatneutraal inkopen is het doel om de CO2-uitstoot te verminderen. Grondstoffen staan centraal bij circulair inkopen waarbij het erom gaat de materiaalketen zoveel mogelijk sluitend te maken: afval bestaat niet maar vormt de grondstof voor een ander product. Duurzaam inkopen is het overkoepelende begrip en omvat sociaal, klimaatneutraal en circulair inkopen.  

Meer dan energie alleen

Op energiegebied hebben we samen al grote stappen gezet naar verduurzaming. Wie deelneemt aan onze energieovereenkomst, neemt elektriciteit af via windenergie. Met onze overeenkomst voor ledverlichting vergemakkelijken we de overstap naar duurzame verlichting. En overweeg je zonnepanelen? Dan kunnen onze leveranciers je ontzorgen vanaf de subsidieaanvraag tot en met het onderhoud van je installatie. 

Het zijn stappen in de goede richting. Maar willen we samen echt het verschil maken, dan is een structurele aanpak naar klimaatneutraal en circulair inkopen nodig. Daarom hebben Intrakoop en NEVI een project- en programmaplan voor de zorg ingediend bij het Ministerie van VWS. De coördinatie van de uitvoering heeft het ministerie aan Intrakoop gegund: we gaan met jullie en NEVI werken aan een aanpak voor de hele zorgsector waarin we samen oplossingen ontwikkelen, kennis delen en inkopen. Deze activiteiten, die gefinancierd worden vanuit klimaatgeld uit het regeerakkoord, gaan we oppakken: 

Kennis delen

We hebben workshops georganiseerd en zijn bezig met een congres op 4 maart 2021 om kennis te delen over de mogelijkheden om de CO2-uitstoot in de zorgsector te verminderen. Ook ontwikkelen we concrete handreikingen voor inkooptrajecten van medische hulpmiddelen.

Pilot onderhoud

Samen met zorgorganisaties ontwikkelen we een standaard document voor duurzaam beheer en onderhoud van technische installaties op zorglocaties. Dit contract kunnen alle zorgorganisaties gaan gebruiken. Lees meer over deze pilot.

Pilot scheiden van PMD-afval

Als eerste stap naar een zero-waste afvalbeleid voor alle zorgorganisaties gaan we een pilot opzetten voor het scheiden van PMD-afval (plastic, metaal en drankkartons) bij zorglocaties. Hiermee neemt de CO2-uitstoot af en daalt de vraag naar fossiele hulpbronnen. Lees meer over deze pilot.

Pilot verduurzaming voeding

Vooral vlees en zuivel hebben grote impact op het milieu. Als we minder dierlijke en meer plantaardige voeding inkopen en eten, heeft dat een positief effect op het milieu. Met de Zorgmonitor van Foodstep en Intrakoop krijg je inzicht in de duurzaamheid en CO2-uitstoot van je aankopen voor eten en drinken. Je kunt dan verantwoorde en duurzame keuzes maken. Lees meer over deze pilot.

Ben je benieuwd hoe je leveranciers presteren op MVO-gebied? Vraag het een van onze inkoper/productmanagers. Zij kijken graag voor je na of en hoe je leveranciers in het MVO-register staan vermeld.

Neem contact op

Wil je meer weten of meedoen aan deze projecten om de zorg meer klimaatneutraal en circulair te maken? Neem contact op met

Jan Holsappel
Consultant
  • 06 21 28 69 32
Jan Holsappel