Ledendialoog nieuwe datastrategie

28 januari 2021
Aanmelden
Strategie intrakoop

Praat je mee over de uitwerking van onze strategie? Na ledenbetrokkenheidsonderzoek en intensieve dialoog met veel leden is de coöperatiestrategie van Intrakoop voor 2021-2024 tot stand gekomen. Leden hebben deze strategie goedgekeurd tijdens de ALV op 10 december. Deze besluitvorming heeft veranderingen voor jou en Intrakoop tot gevolg. We nodigen je daarom uit voor (online) ledendialogen om samen de strategie uit te werken.

In het eerste kwartaal van 2021 organiseren we verschillende sessies van maximaal een uur om jouw ideeën, vragen en wensen over de volgende onderwerpen voor de coöperatiestrategie 2021-2024 te bespreken.

Uitwerking modulair lidmaatschap inclusief tariefstructuur

We gaan werken met verschillende modulaire lidmaatschapspakketten. Jij bepaalt in de toekomst van welke dienstverlening je gebruikmaakt en waarvoor je betaalt. Hoe die pakketten eruit gaan zien, bespreken wij graag met jou. Zoals:

 • Welke lidmaatschapspakketten onderkennen we?
 • Welke dienstverlening zit in welke module?
 • Hoe gaan we om met dienstverlening die niet in een pakket zit?
 • Welke effecten zijn er op de variabele kosten, zoals de kantoorbijdrage?

De online ledendialoog over het modulair lidmaatschap is op:

 • 27 januari van 11.00 – 12.00 uur
 • 1 februari van 09.00 – 10.00 uur
 • 11 maart van 13.00 – 14.00 uur 

Nieuwe datastrategie

Data, zoals marktanalyserapporten en benchmarks, spelen in elke zorgsector een grote rol. Wat kan Intrakoop hierin betekenen? We willen hierover samen met jou in gesprek, bijvoorbeeld over:

 • Welke vraagstukken kunnen beter worden opgepakt, als er data beschikbaar zijn?
 • Welke data zijn hiervoor nodig?
 • Welke rol zien we hierbij voor Intrakoop?

De online ledendialoog over de nieuwe datastrategie is op:

 • 25 januari van 11.30 – 12.30 uur
 • 28 januari van 11.00 – 12.00 uur
 • 9 maart van 15.00 – 16.00 uur  

Ontwikkeling dienstverlening voor vastgoed(onderhoud)

Veel instellingen in de cure en in de care gaven in de ledendialoog afgelopen najaar aan meerwaarde te zien voor een rol van Intrakoop op het gebied van vastgoed en vastgoedonderhoud. Tijdens deze ledendialoog willen we daarom onder andere met je bespreken:

 • Welke vraagstukken over vastgoed hebben zorgorganisaties?
 • Welke ondersteuning kunnen zorgorganisaties daarbij gebruiken?
 • Welke rol ligt hier mogelijk voor Intrakoop en hoe kunnen we deze organiseren?

De online ledendialoog over de ontwikkeling van onze dienstverlening voor vastgoed(onderhoud) is op:

 • 3 februari van 09.00 – 10.00 uur
 • 11 februari van 10.00 – 11.00 uur
 • 10 maart van 10.00 – 11.00 uur

Ontwikkeling dienstverlening op medisch gebied

Vooral in de cure sector kwam in recente gesprekken met leden naar voren dat Intrakoop een prominentere rol kan spelen op medisch gebied. We willen daarom onder andere graag met jou en andere leden bespreken:

 • Voor welke medische pakketten speelt dit? Exploitatiegoederen, implantaten, investeringsgoederen?
 • Welke rol is hier mogelijk voor Intrakoop weggelegd en hoe kunnen we deze organiseren? Collectieve raamovereenkomsten, collectieve aanbestedingen, collectieve heronderhandelingen, marktanalyses implantaten, benchmarks van medische producten?

De online ledendialoog over de ontwikkeling van onze medische dienstverlening is op:

 • 4 februari van 10.00 – 11.00 uur
 • 9 februari van 14.30 – 15.30 uur
 • 18 maart van 10.30 – 11.30 uur  

Deel dit artikel