Actieve leden maken de coöperatie sterker

Strategie intrakoop

Meer leden dan ooit zijn betrokken geweest bij de herijking van de Intrakoop-strategie. ‘We hebben echt een grote stap voorwaarts gezet’, zegt directeur/bestuurder Ruud Plu. ‘Nu is het zaak om die betrokkenheid structureel te borgen in de werkwijze van Intrakoop.’

Als je een nieuwe strategie ontwikkelt, wil je dat die breed gedragen wordt. ‘We hebben daarom een duidelijke structuur neergezet,’ vertelt Ruud Plu, ‘waarin alle leden de kans kregen hun zeggenschap uit te oefenen. We begonnen met een schriftelijk ledenbetrokkenheidsonderzoek. Daar kwamen thema’s uit die in ledendialogen en interactieve sessies met elkaar zijn besproken. We spraken met meer dan honderd leden en dat leverde enorm veel input op.’

Waardevol

Ronald Roolvink, inkoper/contractmanager bij De Twentse Zorgcentra, nam deel aan de online ledendialogen. ‘We gingen op deelgebieden met elkaar in gesprek. Bijvoorbeeld over digitalisering, automatisering en robotisering. Onderwerpen die niet eerder aan de orde kwamen, maar nu wel in de nieuwe strategie staan.’ Hij vindt de ledendialogen daarom waardevol. ‘Op inhoud verschillen de meningen natuurlijk wel eens, maar ik vind het belangrijk dat mijn input meetelt. Uiteindelijk ontstaat door die dialogen een breed draagvlak onder de leden. We moeten elkaar op deze laagdrempelige manier blijven opzoeken.’

Begrip

Mario Biezeman, manager vastgoed & inkoop bij zorgorganisatie Azora, is dezelfde mening toegedaan. Sinds vorig jaar is hij lid van de klankbordgroep en heeft hij zo samen met andere leden een visie kunnen geven op de strategieplannen. ‘Cure, care, grote en kleine organisaties: Intrakoopleden zijn breed vertegenwoordigd in de klankbordgroep’, stelt hij. ‘Daardoor ontstaat begrip voor diverse behoeften en wensen. Zelf werk ik in de ouderenzorg. Omdat wij een vrij kleine inkooporganisatie hebben, neemt Intrakoop mij veel werk uit handen. Ziekenhuizen hebben meestal een grote afdeling inkoop; zij vragen om heel andere dienstverlening van Intrakoop. Met die verschillen wordt in de nieuwe strategie veel beter rekening gehouden.’ Biezeman is positief over de klankbordgroep. ‘Het is altijd goed om ideeën of plannen te spiegelen aan de leden. Daarmee moet je niet wachten tot de volgende algemene ledenvergadering.’

Halen, brengen en delen

Ruud Plu ziet graag dat de betrokkenheid een structureel karakter krijgt. ‘De kracht van een coöperatie zit in de betrokkenheid van de leden. Willen we als coöperatie sterker worden, dan moet je als lid niet alleen halen, maar ook brengen en delen. Onze rol daarin is verbinden en regie voeren. De kennis en puzzelstukjes bij elkaar brengen en samen met de leden optrekken richting leveranciers.’ Een goed voorbeeld daarvan is het online kennisplatform dat wordt uitgerold. Plu: ‘Dit wordt bij uitstek dé plek waar leden elkaar vinden en kennis met elkaar kunnen delen. Kennis die al bij Intrakoop aanwezig is, maar ook kennis die door leden op het platform kan worden gezet. Bijvoorbeeld markt- en leveranciersinformatie die leden kunnen gebruiken bij hun inkoopprocessen, inkoopdocumenten zoals contracten en programma’s van eisen. Maar je kunt ook denken aan tools voor leveranciersprestatiemetingen, het maken van spendanalyses of een deelplatform over overtollige producten. Ook denken we samen met andere partijen na over hoe we benchmarking kunnen inrichten op het online platform. In de zorgsector zelf zit zoveel kennis, kunde en ervaring. Het is nuttig om die met elkaar te delen en er je voordeel mee te doen. Samen weet je meer en kom je verder. Het is de taak van Intrakoop om dat proces te stimuleren.’

Zeggenschap

Tot slot vindt Ruud Plu het van groot belang dat de zeggenschap van leden structureel georganiseerd wordt en daarmee een vaste plek in de coöperatie krijgt. ‘We hebben in de aanloop naar de nieuwe strategie gemerkt hoe waardevol de inbreng van de leden is. Nu is het zaak om deze werkwijze niet alleen projectmatig, maar structureel te borgen. Zo zullen we leden vragen om deel te nemen aan nieuw te vormen stuurgroepen die betrokken worden bij de keuzes die we voor onze leden maken. Bij Energie werkt dat al heel goed, dus waarom niet over de volle breedte van onze dienstverlening?’

Wil je als lid van Intrakoop meer weten over onze strategie 2021-2024? Neem dan contact op met je ledenadviseur.

Deel dit artikel