Strategie 2021-2024: inspelen op nieuwe behoeften

Strategie intrakoop

Elke vier jaar herijkt Intrakoop de strategie. Een proces waarbij de leden nauw zijn betrokken, blijkt uit de woorden van directeur Ruud Plu.

Waarom is het goed om juist nu de strategie opnieuw te formuleren?

‘Intrakoop is een coöperatie van leden. Onze dienstverlening moet steeds goed aansluiten op de behoeften van leden. De afgelopen jaren hebben we die behoeften zien veranderen. Onder meer onder druk van betaalbaarheid, beschikbaarheid, schaarste aan kennis en personeel. Thema’s die grote invloed hebben op zorgorganisaties en dus op onze dienstverlening.’

Hoe zijn de leden bij de nieuwe strategie betrokken?

‘Zij brengen, onder meer via het grote aantal ledenconsultaties, echt hun stem in en dat zorgt voor draagvlak onder de nieuwe strategie. De keuzes die we maken, worden in december ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd. Implementatie volgt daarna, al merken leden dat we in de praktijk al vaak handelen in de geest van de nieuwe strategie.’ 

Geef eens een voorbeeld?

‘We hebben bijvoorbeeld al een aanzet gedaan om iets te betekenen voor kleinere coalities, zoals laboratoriumproducten voor een groep ziekenhuizen.’ 

Wat is de grote lijn van de nieuwe strategie?

‘We merken dat zorgorganisaties steeds zorgvuldigere afwegingen maken over de bijdrage van inkoop aan hun organisatie en de beste manier om daar invulling aan te geven. Lang niet altijd maken ze de keuze om alles zelf te doen. Intrakoop anticipeert daarop en volgt in de nieuwe strategie de veranderde behoeften van de leden, zodat we maatwerk blijven leveren. Ook grote inkoopafdelingen kijken steeds kritischer naar de inzet van eigen mensen en waar beter kan worden samengewerkt. Daar waar de een kiest om de inkoop grotendeels bij ons neer te leggen, kiest een ander ervoor om ons in te schakelen op zorgbrede onderwerpen als Brexit of duurzaamheid of het ontsluiten van inkoopdata.’

In hoeverre is corona bepalend voor de nieuwe strategie?

‘Als corona een ding duidelijk heeft gemaakt, is dat het belang van samenwerking. Had de zorg dat in de vorm van een LCH niet gedaan, dan was de beschikbaarheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen mogelijk niet opgelost. Mede door dit besef zijn de zeven partijen met elkaar in gesprek gebleven over hoe we beter en ook met andere partijen structureel kunnen samenwerken.’

Wat levert de nieuwe strategie de leden op?

‘Toegevoegde waarde voor de verschillende doelgroepen. Voor de een kan dat zitten in interessante contracten, voor de ander in kennis en expertise op overstijgende vraagstukken. Of in de vorm van een online kennisplatform. Zo blijft Intrakoop waarde toevoegen voor de leden, afgestemd op de ontwikkelingen en onvoorziene situaties zoals corona, en bijdragen aan betaalbaarheid van de zorg.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de strategie van Intrakoop? Neem dan contact op met

Ruud Plu
Directeur/Bestuurder
  • 06 22 42 01 01