Je benchmark voor 2018

Jaarverslagenanalyse Gezondheidszorg 2011-2016

Goede zorg voor patiënten of cliënten en een financieel gezonde bedrijfsvoering staan in elke zorgorganisatie centraal. Als kennispartner van de zorg brengt Intrakoop jaarlijks de bedrijfslasten en financiële positie van de Nederlandse zorgsector in kaart. Op basis van een analyse van alle jaarverslagen van zorgorganisaties.

Deze kennis willen we graag met je delen. Als sectorrapport op deze site (ziekenhuizen, VVT, GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg) en als benchmark voor je zorgorganisatie. Daarom hebben we financiële kengetallen en uitgaven afgezet tegen de gemiddelden van je eigen sector. Binnenkort ontvangen veel leden hun individuele rapport. 

Ben je benieuwd naar jouw benchmark? Of heb je vragen over jouw individuele rapport? Neem contact op met je Intrakoop-adviseur. 

 

Deel dit artikel