Mag je samen medische hulpmiddelen inkopen?

Arts helpt patient_web

Aan de Mededingingswet voldoen én samen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen inkopen? Het kan. Zo blijkt ook uit het rapport van onderzoeks- en adviesbureau SiRM. Zij hebben in opdracht van de ACM de “Leidraad gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen voor de medisch-specialistische zorg” geëvalueerd en ook gekeken naar een leidraad voor medische hulpmiddelen.

SiRM concludeert dat marktpartijen vaak voorzichtig zijn en ruim binnen de mogelijkheden voor samenwerking blijven die de Mededingingswet biedt. Daarom verwacht het onderzoeksbureau dat publicatie van een leidraad over de ruimte voor samenwerking bij inkoop van medische hulpmiddelen verdere samenwerking bij de inkoop op dit gebied kan versnellen. Alleen al door de aandacht erop te vestigen.

Samen kennis delen

Vanuit Intrakoop zien we dat leden bij het uitwisselen van informatie over bijvoorbeeld prijzen vaak bang zijn de concurrentieregels te overtreden. Ook als dat via ons, als onafhankelijke partij, gebeurt, terwijl dat binnen de Mededingingswet kan (Blog). Het SiRM-rapport stelt dat als ziekenhuizen niet in staat zijn om samen kennis op te bouwen over producten de inkoopsamenwerking geen serieuze positie in de onderhandelingen met leveranciers heeft. Het rapport van Gupta Strategists “Waardegedreven inkoop” onderschrijft dat er een disbalans is in kennis van vereiste markt- en productontwikkelingen wat leidt tot een zwakkere onderhandelingspositie van ziekenhuizen ten opzichte van grote internationale leveranciers van medische hulpmiddelen.

Reactie Intrakoop

Mario van de Sande, strategisch adviseur inkoop bij Intrakoop, herkent zich in de bevindingen van SiRM. Hij heeft wel een aanvulling: “Angst voor het overtreden van de Mededingingswet is zeker niet de enige belemmering voor effectieve inkoop van medische hulpmiddelen. Het mandaat krijgen van artsen voor alternatieve voorkeurshulpmiddelen is erg lastig. Als ziekenhuizen in een inkoopverband niet in staat zijn samen kennis op te bouwen om vanuit een gedeeld medisch beleid productgroepstrategieën met daarvan afgeleide voorkeursproducten af te spreken, dan heeft het inkoopverband geen serieuze positie in de onderhandelingen met fabrikanten. In dit geval is de interne slagkracht waarschijnlijk belangrijker dan schaalgrootte.”

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de mogelijkheden om samen kennis te delen of in te kopen, als het om medische hulpmiddelen gaat? Neem dan contact op met

Mario van de Sande
Strategisch Adviseur Inkoop
  • 06 23 53 04 38