Mag je inkoopprijzen van zorgorganisaties vergelijken?

Groep mensen in vergadering

Inkoopprijzen van zorgorganisaties vergelijken. Mag dat eigenlijk wel? Dat is de vraag die leden ons regelmatig stellen. En het antwoord is: “ja”.

Het kartelverbod verbiedt onderling afgestemde activiteiten, waaronder het uitwisselen van informatie, die als doel of tot gevolg hebben dat de concurrentie merkbaar wordt beperkt. Maar in het algemeen wordt aangenomen dat benchmarkstudies voor prijzen van producten en diensten in de zorg juist de concurrentie tussen leveranciers kan bevorderen en zorgorganisaties in staat stellen hun efficiency te verbeteren, onder andere door lagere inkoopkosten.

9 spelregels voor een benchmark zonder risico

Wie aan de volgende randvoorwaarden voldoet, loopt bij een benchmark geen risico om het kartelverbod te overtreden. 

 1. Geef voor iedere benchmark aan waarom en hoe de concurrentie er door toeneemt. Verzamel alleen informatie die bijdraagt aan het doel van de benchmark.

 2. Zorgorganisaties nemen volledig vrijwillig deel aan de benchmark:
  • elke zorgorganisatie mag weigeren deel te nemen
  • zonder objectieve rechtvaardiging kan geen enkele zorgorganisatie het recht om deel te nemen aan de benchmark worden geweigerd
 3. Zorg voor vertrouwelijke behandeling van de ontvangen gegevens.

 4. Adviseer zorgorganisaties die informatie geven voor de benchmark om deze informatie niet ook bekend te maken aan concurrenten en/of andere derden.

 5. Gebruik voor de benchmark alleen historische gegevens.

 6. Zorg ervoor dat de benchmarkinformatie niet terug te leiden is tot individuele zorgorganisaties. Verspreid en onthul verzamelde gegevens uitsluitend gebundeld. 
  Gegevens zijn meestal voldoende gebundeld als:
  • minimaal 5 zorgorganisaties uit een zorgsector zijn vertegenwoordigd en
  • de individuele gegevens van elke zorgorganisatie minder dan 25% van de verzamelde gegevens uitmaken.
 7. Laat de interpretatie van de resultaten van de benchmarkinformatie en eventuele vervolgacties aan de zorgorganisaties zelf over.

 8. Waak er als zorgorganisatie voor dat je bij het verspreiden van de benchmark nooit:
  • je eigen relatieve positie ten opzichte van de benchmark aan andere zorgorganisaties of concurrenten bekend maakt.
  • de resultaten van de benchmark op bedrijfsniveau bespreekt met andere zorgorganisaties of concurrenten.
 9. Vernietig en verwijder alle verkregen gegevens, zodra zij niet langer nodig zijn voor uitgevoerde of toekomstige benchmarks.

Wie aan een of meer voorwaarde(n) niet voldoet, loopt het risico het kartelverbod te overtreden. Intrakoop is als inkoopcoöperatie van de zorg bij uitstek geschikt om aan de 9 randvoorwaarden te voldoen en daarmee risico’s voor zorgorganisaties weg te nemen.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over het benchmarken van inkoopgegevens in de zorg? Neem dan contact op met

Mario van de Sande
Strategisch Adviseur Inkoop
 • 06 23 53 04 38