Verduurzaming: betrek iedereen bij de plannen

Verduurzaming: betrek iedereen bij de plannen

Stel, je bent een zorginstelling met meerdere vestigingen. Je bewoners en cliƫnten wil je duurzaam eten en drinken aanbieden. Wat komt daarbij kijken? Wilma Tepper en Eva Koerselman van Interzorg vertellen erover.

  1. Neem de regie en zoek verbinding

'Alle afdelingen hebben verschillende verantwoordelijkheden en daarom is het belangrijk als facilitaire dienst het voortouw te nemen in een verduurzamingstraject en de verbinding te zoeken met de afdelingen', zegt Wilma Tepper, facilitair manager. In 2015 begon deze dienst met het ontwikkelen van ideeën: hoe ziet duurzaam eten en drinken er idealiter uit? Eva Koerselman, programmamanager MVO: 'De facilitaire dienst heeft de knowhow van inkoopcontracten en wat er technisch of logistiek allemaal mogelijk is, dus dat moet je als organisatie optimaal benutten. Het was een uitdaging om met alle negen vestigingen op één lijn te komen, maar uiteindelijk hebben we gekozen voor een eigen centrale keuken. Dit biedt maximale flexibiliteit voor onze locaties en bewoners en zorgt bovendien voor behoud en instroom van werkgelegenheid. In 2020 zal de keuken operationeel zijn.'

‘Bewoners en cliënten praten meestal over wat zij gegeten hebben, niet over medicatie of de verschoning 

  1. Moeite met mensen overtuigen? Betrek iedereen bij de plannen

Ze vinden allebei dat er een grote behoefte is aan een unieke classificatie die uitgaat van de toepassing van een product. Dat blijkt ook wel uit het feit dat inmiddels zestien ziekenhuizen met de AOC werken en nog eens zeven dat van plan zijn. 'Als iedereen voor alle medische hulpmiddelen dezelfde codes hanteert, heeft dat veel voordelen', vindt Janny. Astrid vult haar aan: 'Je kunt je inkoopproces aanscherpen, harmoniseren en standaardiseren. En je assortiment veel beter beheren.' Dat laatste komt zeker in deze tijd van pas, waarin er door allerlei nieuwe wet- en regelgeving veel leveringsproblemen zijn. Janny: 'Als je landelijk met dezelfde coderingen werkt, kun je via het LNAG-netwerk heel snel zien of er alternatieve leveranciers zijn.' Astrid: 'Nu moeten bij wijze van spreken vijftig coördinatoren medische hulpmiddelen het internet op om naar alternatieven te zoeken.'

  1. Duurzaamheid is geen doel op zich

'Duurzaamheid kun je zover doorvoeren als je wilt, maar de focus ligt altijd op de wensen en behoeften van de cliënten en bewoners', vertelt Wilma. 'Veel oudere bewoners hebben moeite met kauwen en slikken, de temperatuur van het eten of het herkennen van het voedsel. Via onze centrale keuken kunnen we maatwerk bieden, waardoor we ook minder verspillen. Dat doen wij bijvoorbeeld door voor hen noodzakelijke en extra voedingsbestanddelen smakelijk en mooi opgemaakt te serveren in de vorm van een lekker soepje, gebakje of een eitje met zalm.' Eva licht toe: 'Die dieethapjes herkennen ze en die nodigen veel meer uit dan een voor hen nietszeggend flesje proteïneshake, dat nog vaak als bijvoeding werd verstrekt. Mensen praten meestal over wat ze op een dag hebben gegeten, niet over de verstrekte medicatie of een verschoning. Daarom kiezen we ook voor verse, gezonde, streekgebonden seizoensproducten en we hebben zelfs onze eigen Interzorg-koffieblend.'

  1. Vind niet zelf het wiel uit, benut technische mogelijkheden

'Waar het technisch en budgettair haalbaar was, hebben we voor nieuwbouw gekozen en voor duurzame machines en installaties', zegt Wilma. 'Milieuwinst zit ook in andere  zaken', vult Eva aan. 'Vanuit de centrale keuken worden de maaltijden straks eenmaal daags op de locaties bezorgd met elektrische voertuigen. Het water voor onze wasserij komt uit een eigen geslagen bron en wordt met zonne-energie voorverwarmd. Dat wordt écht een technisch paradepaardje.'

Interzorg biedt (thuis)zorg aan 700 tot 800 bewoners en cliënten, verdeeld over 9 locaties in Noord- en Midden-Drenthe. De cliënten zijn merendeels ouderen, naast (jonge) mensen met dementie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een visuele beperking.

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten? Neem dan contact met me op:

Joey Ronkes
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 12 79 99 76