Hoe ziet inkoop in de zorg er dit jaar uit?

Contract tekenen_web

De druk om te besparen blijft dit jaar toenemen. Zo verwacht bijna 60% van de inkopers en facilitair managers in de caresector. In de curesector is dit percentage met 70% nog hoger. Terwijl de onderhandelingspositie van de leveranciers nagenoeg onveranderd blijft. Dat blijkt uit de jaarlijkse Inkoopbarometer van Intrakoop naar de toekomstige ontwikkelingen voor inkoop in de zorg.

Meer inkoopuitgaven via contract

De relatie van zorgorganisaties met hun toeleverancier wordt steeds formeler. Steeds meer inkopers verwachten dat het aandeel van de inkoopuitgaven onder een contract zal toenemen. Ging het in 2017 nog om ca. 50% van de deelnemers aan het onderzoek. In 2018 is dit aantal gestegen naar 64% van de inkopers. Deze toename lijkt niet te verklaren vanuit beleid van het bestuur. De aandacht van de organisatietop voor inkoop is in de afgelopen onderzoeken niet veranderd.

Meer aandacht van ziekenhuisbestuurders

Bestuurders in de cure-sector lijken wel meer aandacht te krijgen voor inkoop. Mogelijk worden ziekenhuisbestuurders, meer dan bestuurders in de care-sector, hiertoe aangezet door de aanhoudende maatschappelijke dialoog over stijgende uitgaven in de zorg. De deelnemers in de cure-sector geven voor de komende 12 maanden ook aan, dat zij een stijging van de inkoopkosten verwachten.

Focus voor 2019

In zowel de care- als cure-sector blijft de aandacht voor de regisseursfunctie van de inkoopafdeling onverminderd groot. Daarnaast leggen inkoopafdelingen in de care-sector de focus de komende 12 maanden meer op procesoptimalisatie. De aandacht  voor contractmanagement neemt in de hele zorgsector toe.

Bezuinigingen staan in de cure-sector nog altijd op nummer 1, als het om de focus vanuit de organisaties gaat. Bij care-instellingen komt het thema kwaliteit op de eerste plaats. Privacy krijgt als onderwerp bij deze organisaties steeds meer aandacht, terwijl die in de cure-sector daalt. De care-sector lijkt op dit gebied met een inhaalslag bezig. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over de Intrakoop Inkoopbarometer? Neem dan contact op met

Christiaan Brunen
Adviseur Verenigingsmanagement
  • 06 54 36 59 06