Ook vaak discussie over schoon of niet schoon?

Schoonmaakster dweilt vloer in care_web

'Vuil' en 'schoon' zijn subjectieve begrippen. We geven deze in verschillende situaties een andere betekenis. Dat vraagt om een algemeen aanvaard kwaliteitsmeetsysteem. Zodat de subjectieve beoordeling van kwaliteit vervangen wordt door een objectieve meting met heldere en uniforme uitgangspunten.

Kwaliteitssysteem voor schoonmaak

De Vereniging Schoonmaak Research (VSR) en TNO hebben samen zo’n kwaliteitsmeetsysteem voor schoonmaakdienstverlening ontwikkeld. Acceptabel voor opdrachtgevers én schoonmaakbedrijven. Het VSR-kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) stelt de kwaliteit van het schoonmaakwerk volgens objectieve schoonmaaktechnische criteria vast. Bovendien leggen opdrachtgever en schoonmaakbedrijf vooraf een minimum aanvaard niveau vast. Hierdoor kun je een objectief onderscheid maken tussen goede en slechte schoonmaak.

De rapportage van het meetsysteem bevat relevante informatie voor de directe leiding  en kan gebruikt worden voor het  overleg tussen opdrachtgever en het schoonmaakbedrijf. Zo kun je, indien nodig, het programma van eisen bijsturen en eventueel preventieve maatregelen nemen. Daarom is VSR-KMS een nuttig managementinstrument. Na een aantal jaren ontwikkelen, testen, bijsturen en hertesten, is het uitgegroeid tot een niet meer weg te denken systeem in de schoonmaakdienstverlening.

Intrakoopleveranciers

Intrakoop heeft schoonmaakkwaliteit hoog in het vaandel staan. Om de kwaliteit binnen jouw zorgorganisatie te controleren, hebben wij verschillende leveranciers aan ons verbonden die deze schoonmaakcontroles uitvoeren. Met de uitslag van deze controles kun je, samen met je schoonmaakleverancier, de schoonmaakkwaliteit optimaliseren en waarborgen.

Verschillende metingen

Naast de VSR-kwaliteitsmetingen komen we in de praktijk onder andere ook de volgende metingen tegen:

  • Nulmeting
    Bij een contractwisseling is het van belang dat de nieuwe schoonmaakleverancier niet met een achterstand begint. Vaak wordt in dit geval een nulmeting uitgevoerd. Hoe de staat van onderhoud voor overgangsdatum is vraagt deskundige aandacht. Vooral van het periodieke onderhoud. Een onafhankelijke controleur voert de meting uit, bij voorkeur met de oude en nieuwe partij samen. En maakt melding van het geconstateerde achterstallige onderhoud. De oude partij heeft dan nog enkele weken de tijd het geconstateerde achterstallige onderhoud in orde te maken. Zo kan de nieuwe partij met een ‘schone lei’ beginnen.
  • Belevingsmeting
    De beleving van de werkomgeving is een belangrijk onderdeel van de arbeids-omstandigheden. Een medewerker die kan werken op een schone werkplek in een schone werkomgeving voelt zich prettiger, is minder vaak ziek en heeft een hogere productiviteit. Ook is de beleving van cliënten, patiënten, bewoners en naasten van belang voor je zorgorganisatie. In de praktijk komen we diverse methodes tegen waarmee de beleving wordt gemeten. Eén van de methodes is enquêteren. De gebouwgebruikers worden dan gevraagd hun waardering te geven over de schoonmaak(kwaliteit). In de praktijk zien we dat een VSR-meting vaak in combinatie met een belevingsmeting wordt uitgevoerd. Dit levert interessante inzichten op.

Deel dit artikel

Neem contact op

Benieuwd hoe Intrakoopleveranciers ook jouw organisatie kunnen ondersteunen met het toetsen van de schoonmaakkwaliteit? Neem contact op met:

Jolanda van Dinteren
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 13 32 61 46