De geneesmiddelen­benchmark in de praktijk

Besparen op geneesmiddelkosten

Voor zorgorganisaties is het lastig om de geneesmiddelprijzen van apotheken goed te kunnen beoordelen. Maar dankzij de geneesmiddelendatabase van Intrakoop is die tijd voorbij. En dat heeft mooie besparingen opgeleverd, ook op de geneesmiddelkosten.

Manon Blankenvoort, strategisch inkoper bij Vivium Zorggroep, vroeg Intrakoop om ondersteuning bij een heronderhandelingstraject met haar apotheek. 'Zo eens in de drie tot vijf jaar maken we nieuwe prijsafspraken met onze apotheek. Alles bij elkaar gaat dat om zo’n miljoen euro', benadrukt Manon Blankenvoort. 'Ik vind het dan prettig om met inhoudsdeskundigen te sparren. Ik nodig daarom ook altijd de apotheker en artsen uit om de dialoog mee aan te gaan. En ook dit keer was Intrakoop weer de procesbegeleider.'

Economisch meest gunstige alternatief

'We willen zoveel mogelijk geld overhouden voor de zorg' , vervolgt ze.'Bij de inkoop van geneesmiddelen zijn we dan ook altijd op zoek naar het economisch meest gunstige alternatief. Toen Sjaak Kraaij van Intrakoop voorstelde om gebruik te maken van de geneesmiddelendatabase van Intrakoop, leek me dat meteen een goed idee. Op dat moment wist ik nog niet dat we daardoor zoveel geld konden besparen.'

Hoe werkt de database?

'Er zijn in Nederland wel duizenden geneesmiddelen op de markt. En die kun je niet één op één met elkaar vergelijken', vertelt Sjaak Kraaij. 'In de database staan op maandniveau de geneesmiddelprijzen van diverse leverende apotheken geregistreerd. Door verbruiksoverzichten van een apotheek te vergelijken met de gegevens uit de database voor dezelfde verbruiksmaand ontstaat er een 'match' op basis van hetzelfde unieke artikelnummer. Hiermee kunnen we uiteindelijk een uitspraak doen over het gemiddelde prijsniveau van geneesmiddelen ten opzichte van de Intrakoop-benchmark. Vervolgens kunnen we rapporteren op welke geneesmiddelgroepen er eventueel nog inkoopvoordeel te behalen is. Het opzetten en onderhouden van de database vereist expertise. Je moet bijvoorbeeld kijken of een apotheek van een artikel een prijs per stuk of een prijs per gram aanlevert. Anders krijg je een vertekend beeld.'

‘Het opzetten en onderhouden van de database vereist expertise

De juiste data kunnen goud waard zijn

Deze database heeft Intrakoop ontwikkeld om inzage te krijgen in de netto geneesmiddelprijzen om zo de factuur van leden te kunnen controleren. Inmiddels leveren de apotheken van zo’n 30 leden op periodieke basis netto geneesmiddelprijzen aan bij Intrakoop. Hiermee worden ook verschillen in inkoopkracht van de apotheken zichtbaar. Dit inzicht heeft uiteindelijk tot een extra besparing op de geneesmiddelkosten geleid bij zowel Vivium Zorggroep als andere leden. Na een grondige analyse van Intrakoop werd inzichtelijk dat op artikelniveau en in dezelfde maand soms grote verschillen zaten in de gefactureerde prijzen. Deze constatering trok in twijfel of de prijzen wel volgens de systematiek 'netto geneesmiddelprijzen' waren gefactureerd. De apotheek zegde toe dit nader te onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat de apotheek op basis van het principe 'Adviesprijs minus vaste korting' had gefactureerd. Ook bleek dat ze op basis van een hogere korting had ingekocht bij haar toeleveranciers en dus niet het volledige inkoopvoordeel had doorgegeven aan Vivium Zorggroep. Resultaat: de apotheek heeft de te veel gefactureerde geneesmiddelkosten gecrediteerd.

Scherpe prijzen

'Dat we dat bedrag terugkregen, was echt een mooie meevaller', zegt Manon Blankenvoort. 'Daarnaast hebben we dankzij de geneesmiddelenbenchmark van Intrakoop ook scherpe prijzen kunnen bedingen tijdens de heronderhandeling met onze apotheek. Ik vind het een heel positieve ontwikkeling dat dit nu kan. Zelf missen we namelijk de data, expertise en tijd om dat soort analyses zelf te kunnen doen.'

De handtekening

Alles bij elkaar heeft de geneesmiddelenbenchmark Vivium Zorggroep al een besparing van tienduizenden euro’s opgeleverd. Ook bestuurder Godfried Verkerk juicht die ontwikkeling toe. 'Samen scherp inkopen, ook voor het primaire proces , zei hij dan ook tijdens de ondertekening van het voorstel.

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over deze nieuwe service? Of zelf ook data aanleveren voor onze geneesmiddelenbenchmark? Neem dan contact op met:

Sjaak Kraaij
Managing Consultant
  • 06 55 72 12 82