Integrale aanpak noodzakelijk voor duurzame en gezonde voeding

Verduurzaming: betrek iedereen bij de plannen

In juli dit jaar schreven we dat het ministerie van VWS en Stichting Eten+welzijn deelnemers zochten voor de Online Dialoog over duurzame en gezonde voeding in de zorg. In totaal gaven 255 deelnemers uit de hele keten hun mening, van agrariër tot cateraar, van diëtist en zorgprofessional tot bezoeker, van bestuurder tot voedingsassistent en van patiënt-cliënt tot leverancier. De resultaten laten zien dat een integrale aanpak noodzakelijk is om het aandeel duurzame en gezonde voeding in de zorg te vergroten.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de deelnemers vindt dat er onvoldoende urgentie is voor het belang van duurzame en gezonde voeding in de zorg. Rudi Crabbé, bestuurder van Eten+Welzijn: ‘Dat zijn geen verrassende resultaten, maar het is wel confronterend. Door elke stem in de keten te horen en te benutten, hebben we waardevolle kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen verzamelen. Het is duidelijk dat alleen een integrale aanpak werkt. Hierbij is aandacht voor zowel duurzaamheid, gezondheid, welzijn als empowerment van mensen die zorg ontvangen. Beleid dat zich richt op één perspectief is onvoldoende.’

In de praktijk wordt voedingsbeleid nog vaak bepaald door het budget en de financiering en nog onvoldoende gezien als basis van onze gezondheid. Gezondheid is hierbij niet alleen je lichamelijke conditie, maar gaat ook over optimaal welbevinden, sociale verbondenheid en een gezonde leefomgeving.

MVO Nederland, Intrakoop, het Voedingscentrum, stichting Alliantie Voeding in de Zorg, Milieuplatform Zorg, de FoodProfessor, de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en het ministerie van VWS hebben zich gecommitteerd om vanuit hun expertise bij te dragen aan de doorontwikkeling van integraal beleid.

Lees hier het rapport resultaten online dialoog.

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Winnie van Besouw
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 82 52 23 39