Tijdelijke regeling verpakken en afvoeren corona-afval ingetrokken

recyclen

In maart was er een grote toename in ‘droog ziekenhuisafval’. Dit zorgde voor een tekort aan beschikbare vaten die worden gebruikt voor het verpakken en afvoeren ervan. Om dit probleem op te lossen gold sinds eind maart een tijdelijke regeling omtrent het verpakken, aanbieden en vervoeren van ‘droog ziekenhuisafval’. Aan deze regeling komt nu een einde.

De hoeveelheid ‘droog ziekenhuisafval’ neemt af en kan hierdoor weer op de gebruikelijke manier worden ingezameld en verwerkt.

Overgangstermijn

Er geldt een overgangstermijn tot 1 augustus 2020. Dat betekent dat ziekenhuizen en zorginstellingen de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen naar de situatie van vóór de tijdelijke regeling. Afvalinzamelaars krijgen dus ook nog de tijd om dit afval te vervoeren naar de eindverwerker. Vanaf begin augustus gaat de ILT (inspectie leefomgeving en transport) handhaven op de werkwijze van vóór de coronacrisis geldende wet- en regelgeving.

Wettelijke richtlijnen

Corona-afval moet volgens de wettelijke richtlijnen als een gevaarlijke stof afgevoerd worden om besmetting te voorkomen. Op deze pagina van het ILT lees je meer informatie.

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden? Neem gerust contact op met jouw afvalverwijderaar.

Deel dit artikel

Neem contact op

Bert Baan
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 53 21 55 23