Deel jouw mening over duurzame en gezonde voeding in de zorg

Verduurzaming: betrek iedereen bij de plannen

Hoe denk jij over het belang van duurzame en gezonde voeding in de zorg? Welke kansen en belemmeringen zie je? Neem deel aan de Online Dialoog van het Ministerie van VWS en Stichting Eten+Welzijn en draag bij aan de versnelde transitie naar een duurzaam en gezond voedingsbeleid.

Intrakoop staat in nauw contact met Stichting Eten+Welzijn, de organisator van De Online Dialoog ‘Voeding in de zorg’, geïnitieerd binnen het programma “Green Deal Duurzame Zorg”. Het doel is verbinden van zorgorganisaties met elkaar en de keten en bouwen van bruggen tussen iedereen die een rol heeft in het realiseren van een duurzame en gezonde leefomgeving in de zorg. Van agrariër tot cateraar, van diëtist en zorgprofessional tot bezoeker, van bestuurder tot voedingsassistent, van patiënt-cliënt tot leverancier. Iedereen – van grond tot mond – wordt gehoord.

De Online Dialoog

De dialoog wordt gevoerd in juli en augustus en is opgedeeld in twee rondes. In de eerste ronde wordt aan alle deelnemers gevraagd om te reageren op drie hoofdonderwerpen. Deze ronde geeft een eerste inzicht in wat er speelt en leeft onder de verschillende betrokkenen. De antwoorden uit de eerste ronde worden vertaald naar stellingen waarop iedereen in de tweede ronde kan reflecteren. Als deelnemer doorloop je beide rondes in een tijdsbestek van maximaal 10 minuten. Dat kan vanaf elke computer op elk moment van de dag.

Resultaten

De uitkomsten van de Online Dialoog worden geanalyseerd en vertaald naar een rapportage. Als deelnemer ontvang je deze direct. De kennis is namelijk niet alleen ván iedereen, maar ook vóór iedereen. De uitkomsten worden daarnaast meegenomen in reeds bestaande programma’s. Je krijgt de mogelijkheid om met een van deze programma’s aan de slag te gaan.

Doelgroep

De Online Dialoog richt zich op de volgende doelgroepen:

  • Horizontaal van A tot Z ‘van Agri tot Zorg’: agrariërs, leveranciers, cateraars, inkopers, medewerkers zorgorganisaties, patiënten, cliënten, bezoekers.

  • Verticaal: branche- en koepel organisaties, zorgbestuurders, Zbo’s, kennisinstellingen, gemeenten, zorgprofessionals, specialisten, facilitair verantwoordelijken.

  • Ondertekenaars Green Deal Duurzame Zorg

Informatie en aanmelden

Meld je uiterlijk 17 juli aan via de website. Hier lees je ook extra informatie over de Online Dialoog. 

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Rudi Crabbé
+31 (0)6 22188015
duurzamezorg@etenwelzijn.nl

 

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Winnie van Besouw
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 82 52 23 39