TBQ B.V.

TBQ (Tools for Building Quality) biedt ondersteunende programmatuur ten behoeve van gebouw- en beheerprocessen.

TBQ is ontstaan vanuit het programma ‘De zorg Brandveilig’ en is een spin-off ontstaan vanuit TNO. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ), het ministerie van VWS en Brandweer Nederland vinden de omslag naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in de zorg noodzakelijk. TNO heeft de rekenkern van BrandCheck ontwikkeld en de rekenkern van OntruimCheck positief gevalideerd. Met de tools van TBQ kan er invulling gegeven worden aan de risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Door dit te verwerken in slimme inspectiesoftware kan er efficiënter geïnspecteerd en beheerd worden. Naast reductie van inspectiekosten is er ook een reductie van investeringskosten tot wel 50%.

TBQ wil vanuit een netwerk opereren, waarbij we ieder in zijn rol laten. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de kracht van de verschillende organisaties. Waarbij de ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld LegionellaCheck, versneld kan worden.

MVO

Met de tools van TBQ wordt er een reductie van CO2 en uitstoot van stikstof gerealiseerd. Door de risicosturing en toepassing van gelijkwaardige oplossingen zijn er minder (belastende) maatregelen nodig voor de aanpassing van een gebouw. Door het gebruiksgemak van de tools kan de inspectie met minder reisbewegingen uitgevoerd worden. Een gedeelte van de inspectie kan eventueel door eigen medewerkers uitgevoerd gaan worden. 

Unieke voordelen

Werken vanuit een eigen digitale omgeving (digital twin) zorgt ervoor dat er altijd direct inzicht is in de stand van zaken omtrent de veiligheid van de gebouwvoorraad. De risicogestuurde inspecties bestaan uit standaard vragenlijsten met een rekenkern van TNO. Daarmee wordt de hele voorraad op dezelfde wijze en met een intelligente afweging geïnspecteerd. De TNO rapportage helpt in het gesprek met het bevoegd gezag. Het beheer van eventuele aanpassingen en verbouwingen vindt plaats vanuit de software omgeving. Dit geeft inzicht in de status en de deadlines. 

 

 

 

 

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres
TBQ B.V.
Houttuinlaan 14
3447 GM Woerden

Tel: (0348) 489600
Internet
http://www.tbq.nl

Contactpersoon
Andrew Koster

Neem contact op

André Burnet
Contractmanager Facilitaire Diensten
  • 06 26 02 68 03