Laadpalen voor duurzaamheid én als visitekaartje

Laadpalen illustratie.site

Leden geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij de installatie van laadpalen. Intrakoop biedt die ondersteuning: via aanbesteding of, voor partijen die het wat bescheidener aanpakken, op basis van offertevergelijking.

In 2030 moeten alle nieuwe auto’s elektrisch zijn. ‘Dus moet je meegaan met je tijd en daarop voorsorteren’, zegt manager Jos Groenen van Equipe Zorgbedrijven. ‘Duurzaamheid heeft dan ook een vaste plaats gekregen in ons beleid. Ook willen we onze cliënten de mogelijkheid bieden een laadpaal te gebruiken, als ze bij ons zijn.’ Ook Jan Stronkhorst, manager facilitair bij Zorgverlening Het Baken, vond het ‘een goed moment om te laten zien dat je werk maakt van duurzaamheid’. Hij voegt toe: ‘Het is ook een beetje een statement om laadpalen beschikbaar te stellen. En een visitekaartje. Nog niet eens zozeer vanwege een grote behoefte, want onder onze bezoekers en zorgpersoneel is het aantal gebruikers van elektrische auto’s nog beperkt. Maar dat zal in de toekomst natuurlijk gaan groeien.’

Goed ontzorgd

Stronkhorst heeft in eerste instantie een kleine marktverkenning gedaan. ‘Die markt bleek zo groot te zijn, dat ik daar snel mee ben gestopt en Intrakoop om hulp heb gevraagd. Het ging in eerste instantie maar om twee laadpalen tenslotte. Een online meeting leerde dat meer zorgorganisaties met die vraag zaten. Een aantal daarvan wilde het meteen groot aanpakken en dus via een aanbesteding. Voor ons volstond een beperkte offertevergelijking. Intrakoop bleek zo flexibel beide te willen bieden.’

Ook Groenen schakelde Intrakoop in. ‘Heel pragmatisch gedacht’, zegt hij. ‘We wilden slechts een paar laadpalen kopen. Dat zouden we nooit voor de prijs kunnen doen die Intrakoop kon bedingen vanwege schaalgrootte. Ik heb gezegd wat ik wilde hebben. Partijen kwamen bij ons kijken wat er aan energie moest worden geregeld en waar moest worden gegraven om de laadpalen te plaatsen. Snel daarna kreeg ik de offertevergelijking. Je wordt goed ontzorgd. De prijs was vervolgens bepalend voor de keuze, want er was nauwelijks sprake van kwaliteitsverschil.’

Voor iedereen beschikbaar

Stronkhorst kwam via Intrakoop alsnog bij Eneco uit, hoewel die partij eerder tegen hem had gezegd dat het niet de moeite was om in slechts twee laadpalen te investeren. ‘Het bleek wel interessant’, vertelt hij. ‘Ten eerste doen we ervaring op in het gebruik ervan. Daarnaast betaalt Eneco ons voor de ladingen een hogere vergoeding dan wat we aan het bedrijf voor onze kilowatturen betalen. Dat speelde een rol om voor deze partij te kiezen.’

Het Baken heeft nu op twee van zijn vier locaties laadpalen staan en stelt die beschikbaar voor iedereen met een laadpas. ‘Het zijn dubbele laadpalen’, zegt hij, ‘dus per paal kunnen er twee auto’s aan. Wellicht zal ook iemand die in de buurt woont, er wel eens gebruik van maken. Maar dat is prima. Ons parkeerterrein is niet afgesloten en we gaan geen parkeerkosten in rekening brengen. Op de investeringsbegroting voor 2022 is al voorzien in een laadpaal op een derde locatie.’ Equipe heeft vooralsnog geen plannen om mensen te laten betalen voor het gebruik van de laadpalen. ‘Misschien op termijn’, zegt Groenen, ‘maar we hoeven er niet aan te verdienen. Het is toch service.’

Groeiverwachting

Intrakoop verwacht een stijging van de vraag. ‘Het kwam ter sprake op onze ledenconsultatie over mobiliteit in 2020’, vertelt inkoper/productmanager energie David Hoorn. ‘Nu blijven de aanvragen binnenstromen. Onze leden willen graag en zien ook het belang van laadpalen in het kader van duurzaamheid. Maar het ontbreekt hun vaak aan tijd en expertise om zelf tot de juiste keuze te komen. Precies dat kunnen wij hun uit handen nemen.’

Deel dit artikel

Neem contact op

Inmiddels hebben we met Eneco gunstige afspraken gemaakt over de kosten van laadpalen voor alle Intrakoop-leden. Wil je meer weten? Neem dan contact op met

David Hoorn
Productgroepmanager Energie
  • 06 52 75 28 84