Haastige spoed…….toets je digitale producten vooraf aan de AVG

Beeldscherm met lock_web

We zien dat veel zorgorganisaties nieuwe (vaak digitale) producten en diensten in gebruik nemen om hun cliënten sneller en gemakkelijker van dienst te kunnen zijn.

Voor veel van deze producten en diensten zijn vaak persoonsgegevens noodzakelijk. De ingebruikneming gebeurt helaas nog te vaak zonder dat de producten en diensten vooraf goed getoetst zijn aan de eisen die de AVG daaraan stelt. 

Zo is recent door het HAGA ziekenhuis besloten te stoppen met een goed werkende digitale tool omdat het niet voldeed aan de eisen van de AVG. De privacy-impact was niet in lijn met de eisen die de AVG stelt. het HAGA ziekenhuis moest het proces en hun werkwijze eerst aanpassen voordat ze met het, overigens zeer goede, product verder konden gaan.

Check vooraf of je nieuwe systemen 'AVG proof' zijn

Vooraf goed bekijken wat de eventuele gevolgen voor de privacy van gebruikers zijn en daarnaast in welke mate het product of de dienst voldoet aan de eisen die vanuit de AVG worden gesteld is zeer aan te raden. We merken dat bij de inrichting van deze nieuwe systemen en processen vooral wordt gekeken naar techniek en gebruikersgemak. Privacy en de impact op de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker wordt vaak niet of  niet voldoende bekeken. Dit resulteert bij een klacht of controle door de Autoriteit Persoonsgegevens tot extra kosten voor het aanpassen naar een product dat wel aan alle eisen voldoet.

Intrakoop kan je helpen bij de AVG-check

Intrakoop kan je goed van dienst zijn bij de beoordeling en toetsing van deze producten en diensten aan de AVG en privacyaspecten. Het is dan ook aan te raden om bij de ontwikkeling van producten en processen voor patiënten/cliënten je eigen Functionaris Gegevensbescherming (FG) of  een externe privacy-consultant te betrekken. Zij zijn op de hoogte van de eisen die worden gesteld vanuit de AVG en met deze kennis kan een product worden gebouwd dat vanaf de bouw en implementatie voldoet aan de eisen van de AVG.
Heb je onvoldoende kennis in huis over de AVG? Dan kunnen onze consultants je daar zeker bij helpen. Zij leveren toegevoegde waarde tijdens het totale implementatietraject van dit soort producten en diensten. Een privacy vriendelijk product dat voldoet aan de eisen van de AVG hoef je daarna ook niet meer aan te passen of in het ergste geval: te stoppen met het gebruik.

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Meer weten over de implementatie van dit soort producten, de AVG of andere privacy gerelateerde zaken? Bel of mail met collega Patrick van Lonkhuijzen.

Patrick Van Lonkhuijzen
Consultant
  • 06 55 72 12 81