De vijf meest gestelde vragen over PMD-afval in de zorg

PMD afval

Wij krijgen van leden regelmatig vragen over het scheiden van afval en dan vooral over verpakkingen van plastic, metaal of drinkpakken. Kortweg PMD. Hoe zit het nu echt en wat kun je als zorgorganisatie doen om op dit gebied te verduurzamen? We hebben Renewi gevraagd om de vijf meest gestelde vragen te beantwoorden.

We horen geruchten dat het grootste deel van PMD-afval verbrand wordt. Hoe zit dat?

PMD-afval dat mechanisch niet goed te scheiden is of te vervuild is, wordt alsnog verbrand. Daarnaast speelt ook de marktwerking een rol. Bij een lage olieprijs neigen producenten er vaker toe om nieuwe in plaats van gerecyclede grondstoffen te verwerken. Daarom wil de Europese Unie reguleren dat een verplicht aandeel aan gerecyclede grondstoffen in veel plastic producten wordt gebruikt.  
De recyclebare plastics die Renewi uit het PMD-afval haalt worden 100% ingezet als grondstof voor een nieuw product. Na de scheiding van het PMD-afval wordt hier meteen een granulaat van gemaakt. Dit wordt geleverd aan vaste klanten die een garantie hebben afgegeven om een bepaalde hoeveelheid granulaat af te nemen.

Wat is het verschil tussen bronscheiding en nascheiding?

Bronscheiding is het apart inzamelen van PMD, los van het restafval. Bij nascheiding wordt PMD-afval uit het restafval gehaald. In het laatste geval is er meer sprake van vervuilde producten. Met als gevolg dat bij nascheiding een groter deel van het PMD-afval niet geschikt is voor recycling en verbrand wordt.

Waarom kiezen verschillende gemeenten toch voor nascheiding?

De reden dat gemeenten kiezen voor nascheiding is dat zij bronscheiding niet of moeilijk kunnen organiseren. Bijvoorbeeld in grote gemeenten door veel hoogbouw en/of omdat ze niet de juiste inzamelstructuur hebben voor goede bronscheiding. Nascheiding zal dan meer volume opleveren, maar het PMD-afval is dan wel veel meer vervuild. Ook moet het nagescheiden PMD-afval alsnog gesorteerd worden, wat een extra handeling is. En het recyclingspercentage van nagescheiden PMD-afval is door meer vervuiling een stuk lager dan brongescheiden PMD.

Is nascheiding voor de zorgsector ook mogelijk?

Restafval vanuit de zorg nascheiden is een lastig verhaal. In de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen van de VNG, rijksoverheid en producenten en importeurs zijn alleen afspraken gemaakt tussen de verpakkers en huishoudens. Dit heeft met een financiële – subsidie – constructie te maken. Bedrijven zijn zelf wettelijk verantwoordelijk voor het afvoeren van restafval en maximaal afvoeren van recyclebare materialen voor recycling of hergebruik en minimale verbranding. Als je restafval vanuit de zorg via nascheiding wilt verwerken, dan moet je hiervoor een aparte inzamelroute opzetten met veel hogere kosten. Bovendien mag niet al het restafval vanuit de zorg, zoals bijvoorbeeld restafval uit ziekenhuizen, via een nascheiding verwerkt worden. Bronscheiding is in de zorg heel goed in te richten. Dit levert ook het beste resultaat op, zowel financieel gezien als in duurzaamheid. 

Is al het kunststof afval uit de zorgsector als PMD te verwerken?

Nee, niet al het kunststof uit de zorg kan of mag via PMD-afval afgevoerd worden. Dit heeft een wettelijk en technische oorzaak. In de afvalstoffenwetgeving is afval ingedeeld in categorieën. PMD is één van deze categorieën, waarbij de samenstelling van dit materiaal is vastgesteld. Dit is weer een afgeleide van de producten die vallen onder de raamovereenkomst verpakkingen. Afvaldienstverleners mogen alleen kunststoffen via PMD afvoeren die binnen deze PMD-categorie vallen. Daar komt bij dat de installaties voor recycling van PMD-afval technisch zo zijn gemaakt dat ze dit specifieke afval goed kunnen recyclen. Deze installaties zijn niet geschikt voor de verwerking van andere kunststoffen.

Pilot PMD-afval

Ook vanuit Intrakoop werken we aan vermindering en hergebruik van PMD-afval. Op verzoek van het ministerie van VWS starten we met een pilot PMD-afval. Samen met leden, leveranciers en enkele externe partijen gaan we een praktische aanpak voor de zorg ontwikkelen om PMD-afval beter te scheiden en te verwerken tot herbruikbaar granulaat. Met als doel zo de CO2-uitstoot en vraag naar natuurlijke hulpbronnen te verminderen. Op 10 september is de kick off van deze pilot. Wil je er meer over weten of aan meedoen? Neem dan contact op met projectleider Jesse Schrama via jesse.schrama@intrakoop.nl of 06 46 13 54 46. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over het scheiden en recyclen van PMD-afval? Neem dan contact op met

Bert Baan
Inkoper/productmanager Facilitair
  • 06 53 21 55 23