Coöpereren is een werkwoord

Arjen van Nuland directeur NCR

Arjen van Nuland is directeur NCR. De Nationale Coöperatieve Raad (NCR) begeleidt Intrakoop bij het strategieproces 2021-2024.

De coöperatie is al een eeuwenoude organisatievorm. In de Middeleeuwen ontstonden met de ambachtsgildes de eerste voorlopers. In de tweede helft van de 19e eeuw was er een enorme toename van coöperaties, in Nederland vooral in de landbouw, onderlinge verzekeringen en banken. Maar ook nu zijn coöperaties enorm populair. Ongeveer een vijfde van de Nederlandse economie is coöperatief georganiseerd, met samen meer dan 25 miljoen lidmaatschappen. En het aantal coöperaties in Nederland is de laatste tien jaar meer dan verdubbeld. Veel coöperaties zijn weliswaar bekende merknamen, maar niet als coöperatie. Denk aan VGZ, NVM of Primera. Maar natuurlijk ook Rabobank, FrieslandCampina en Coop Supermarkt die een wat sterker coöperatief profiel hebben.

Veranderend perspectief

Al deze coöperaties hebben met elkaar gemeen dat hun leden een vergelijkbare behoefte of belang hebben. En die leden beseffen dat ze het alleen niet of minder goed kunnen realiseren dan samen. Dat gemeenschappelijke belang kan van alles zijn: van risico beperken (coöperatieve verzekeraars), het samen verwerken en vermarkten van grondstoffen (melkveehouders bij Friesland-Campina) of meer toegevoegde waarde door kennis van de zorg, leveranciers en inkoop (zoals bij Intrakoop).

De leden van de coöperatie staan centraal bij de gezamenlijke coöperatieve onderneming: zij zijn het doel. Hun gemeenschappelijke bedrijf is het middel om hun belang te verwezenlijken. Daarom is het belangrijk dat de coöperatie de juiste dingen doet en ook op de juiste manier. Dat perspectief kan en zal in de tijd steeds veranderen. Zo ook bij Intrakoop. De leden veranderen; sommigen worden door fusies groter en daarnaast ontstaan nieuwe zorgorganisaties. En ook de markt verandert. De inkoopmarkt waarin Intrakoop acteert, is transparanter geworden. Digitalisering heeft de snelheid van informatieuitwisseling vergroot. En er ontstaan nieuwe kansen voor samenwerking.

Achilleshiel

Die continue dynamiek zorgt ervoor dat de leden regelmatig met elkaar om tafel moeten om te bespreken wat deze veranderingen betekenen voor de koers van de coöperatie. Is het belang van de leden nog hetzelfde (de missie) en hoe kijken ze aan tegen de manier waarop dat gerealiseerd wordt (de strategie). Blijft deze herijking achterwege, dan is de kans groot dat het bedrijf meer op afstand komt te staan van de leden en de verbondenheid van de leden afneemt. Deze ledenbetrokken heid is de achilleshiel van de coöperatieve samenwerking. 

Intrakoop start dit jaar met de herijking van de coöperatiestrategie. De leden staan hierbij centraal. Met elkaar in gesprek over wat je uitdagingen zijn, waar je zorgen zitten en wat het gezamenlijke bedrijf Intrakoop daarin kan betekenen. En omdat Intrakoop jullie gezamenlijke onderneming is, spreekt het voor zich dat iedereen meedoet!

Deel dit artikel