Overheveling hulpmiddelen naar Wlz

Verzorger met gehandicapt jongetje met eten

Vanaf 1 januari 2020 worden diverse hulpmiddelen verstrekt vanuit de Wlz. Het gaat om rolstoelen (handbewogen en elektrisch), scootmobielen, aangepaste fietsen en aangepaste wandelwagens/buggy’s en aangepaste autostoeltjes voor kinderen. Deze hulpmiddelen zijn tot nu toe gefinancierd uit de Wmo, Zvw en Wlz (wel of geen behandeling).

Voor deze (zorg)hulpmiddelen, die cliënten in een zorgorganisatie via de Wmo hebben gekregen, blijft de gemeente na 1 januari 2020 verantwoordelijk voor onderhoud en aanpassingen van het hulpmiddel. Zodra er een nieuw of ander hulpmiddel nodig is,  wordt die via de Wlz verstrekt. 

Als de paramedische dienst van een zorgorganisatie voor een cliënt een aanvraag voor een hulpmiddel heeft gedaan, beoordeelt het zorgkantoor de aanvraag. Bij akkoord van het zorgkantoor, kan een leverancier (onder contract van het zorgkantoor) het hulpmiddel leveren. De leverancier stuurt de rekening naar de zorgorganisatie die op haar beurt weer bij het zorgkantoor kan declareren.

Bij cliënten die na 1 januari in een zorgorganisatie komen en al een hulpmiddel hebben,  wordt in overleg met ergotherapeut of fysiotherapeut bekeken of het hulpmiddel vervangen moet worden. Is dat niet het geval, dan zal het zorgkantoor het hulpmiddel overnemen van de gemeente (Wmo). Zodra een nieuw hulpmiddel noodzakelijk is, wordt dat verstrekt via de Wlz. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over deze verandering? Neem dan contact op met

Ted Geutjes
Inkoper/productmanager Medisch
  • 06 12 28 43 16