Nieuw EVS en farmaciecontract voor Sevagram

Uitdelen medicijnen

Sevagram kwam voor de uitdaging te staan om een nieuw Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) en een nieuwe apotheek te selecteren, om haar revalidatiecliƫnten en cliƫnten met behandeling te kunnen blijven bedienen. De zorgorganisatie heeft Intrakoop om ondersteuning gevraagd.

Hoe hebben we samen de selectie van een nieuw EVS aangepakt?

Op basis van onze kennis van de applicaties voor Elektronisch Voorschrijven hebben wij een basis Programma van Eisen ontwikkeld voor een EVS-applicatie in de ICT-omgeving van Sevagram. Met als belangrijk aandachtspunt de mogelijkheid om het EVS te koppelen met het Elektronische Cliënten Dossier (ECD) van Sevagram. Maar ook hechtte de zorgorganisatie er veel waarde aan dat haar zorgpersoneel bij de ondersteuning van cliënten zonder behandeling dezelfde toedienlijst zou kunnen gebruiken. Met andere woorden: één toedienproces onafhankelijk van de financieringswijze van haar cliënten.

In een aantal sessies met artsen, verpleegkundigen en ICT-medewerkers hebben we het basis PvE verder verrijkt en verbeterd. Ook hebben we een draaiboek opgesteld met een beschrijving van de belangrijkste werkprocessen per gebruikersgroep (voorschrijvend artsen, verpleegkundig/verzorgend personeel die medicatie delen en toedienen en de functioneel applicatiebeheerder).

Na een marktverkenning hebben we drie partijen uitgenodigd om op het PvE in te schrijven. Daar bleven twee leveranciers van over, die op dat moment in staat bleken om de koppeling met het ECD te realiseren en ook “live” te tonen aan de gebruikersgroepen in de demo. Uiteindelijk koos Sevagram eind maart voor haar nieuwe EVS voor Medimo. 

Nieuw EVS als basis voor selectietraject nieuwe apotheek

Nu het EVS bekend was, kon het inkooptraject voor de selectie van een nieuwe apotheek voor het leveren van farmaceutische zorg van start. Wij organiseerden een kennismaking met zes marktpartijen die ervaring hebben met het leveren van farmaceutische zorg. Hieruit selecteerde Sevagram uiteindelijk vier partijen voor deelname aan het inkooptraject. Aan de hand van het PvE kwamen twee partijen naar boven die elkaar op het gebied van kwaliteit en prijs nauwelijks ontliepen. Uiteindelijk koos Sevagram half juli voor Brocacef Ziekenhuis Farmacie BV als haar nieuwe leverancier. De dienstverlening is inmiddels geïmplementeerd en het contract is 1 december ingegaan.

Op 4 november blikten Pim Steerneman, voorzitter raad van bestuur Sevagram, en Duncan van Orsouw, algemeen directeur Brocacef Ziekenhuis Farmacie BV, kort terug op het proces in bijzijn van René Koëter, directeur Geriatrische Revalidatie Zorg Sevagram, en Claudia Delrock, staffunctionaris Inkoop. Daarbij bedankte René Intrakoop voor haar uitgebreide kennis en bijdrage om beide trajecten binnen de gewenste doorlooptijd te realiseren. 

Sevagram en Brocacef Ziekenhuisfarmacie ondertekenen Intrakoopcontract
Pim Steerneman en Duncan van Orsouw ondertekenen het contract.

Contractmanagement

Intrakoop blijft er namens Sevagram op toezien dat de kwaliteit van de farmaceutische zorg ook de komende jaren wordt geborgd en de afspraken over kostenbeheersing worden gerealiseerd. Sinds najaar 2016 begeleidt Intrakoop Sevagram al op farmaciegebied. Dit gaat verder dan alleen het ondersteunen bij een selectietraject. Zo is binnen het contractmanagement ook getoetst of de leverende apotheek factureert volgens de contractafspraken en hoe de geneesmiddelenprijzen zich verhouden tot de benchmark.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je weten hoe Intrakoop ook jouw organisatie kan ondersteunen bij het kiezen van een nieuw Elektronisch Voorschrijf Systeem of op het brede gebied van farmaceutische dienstverlening? Neem dan contact op met

Sjaak Kraaij
Managing Consultant
  • 06 55 72 12 82