Meer grip op ICT met ketenmonitoring

ICT aansluitingen_web

De zorgsector heeft te maken met ingrijpende veranderingen in de ICT die mogelijk stabiliteitsrisico’s met zich meebrengen.

Denk bijvoorbeeld aan een nieuw EPD/ECD of een upgrade hiervan, nieuwe werkplekken, security issues of fuserende zorginstellingen en daarmee fuserende ICT-omgevingen. Hoe houd je dan grip op de kwaliteit van je ICT?  

Veranderingen in het ICT-landschap vormen per definitie een risico voor de stabiliteit en performance van de omgeving. Wanneer de wijziging goed uitpakt heeft dit positieve gevolgen waar de patiënt of cliënt uiteindelijk ook profijt van heeft. Helaas geldt dit ook andersom: wanneer de omgeving niet goed presteert levert dit diverse issues op waar de patiënt uiteindelijk de dupe van is. 

Bedrijfskritische systemen

Bedrijfskritische applicaties die prominent aanwezig zijn binnen de infrastructuur van zorgorganisaties - en daarmee een risico kunnen vormen – zijn bijvoorbeeld: EZIS/HiX, MijnQuarant, X-care, Nexus en Epic. Daarnaast zijn er verbindingen via VDI en Citrix die het nog complexer maken. Veelgenoemde risico’s zijn onder andere:

  • Onderbreking van het primaire proces (efficiënt geplande primaire processen worden verstoord waardoor incidenten nog meer geld kosten)
  • Klagende medewerkers (vaak ontstaat discussie met gebruikers, of het systeem nu sneller is geworden of niet)
  • Discussie met leveranciers (hoe toon je aan bij welke leverancier het probleem ligt? En hoe zorg je dat verantwoordelijkheid wordt genomen?)
  • Bij verstoringen wordt direct de betrouwbaarheid van een instelling in twijfel getrokken en is de media er vaak snel bij.

Met behulp van ketenmonitoring is het mogelijk zelf de regie te houden over de bedrijfskritische ketens en werkplekken. Ketenmonitoring is een softwareoplossing die geïnstalleerd kan worden binnen je bestaande ICT-infrastructuur.  

Ook in ICT is voorkomen beter dan genezen

Een cliché, maar daarom niet minder waar. Bovenstaande risico’s kunnen worden geadresseerd door ketenmonitoring in te richten. Dit betekent dat bedrijfskritische ICT-diensten end-to-end gemonitord worden vanuit het perspectief van de eindgebruiker op zijn werkplek, tot in het datacenter aan de andere kant. Denk aan de EPD/ECD keten of de kantoorautomatiseringsketen. 

Met ketenmonitoring worden alle onderdelen binnen de keten centraal in kaart gebracht, onafhankelijk van de betrokken leveranciers. Hiermee ontstaan objectieve cijfers over de individuele ketenonderdelen, maar ook over de kwaliteit die de eindgebruiker ervaart. Een eindgebruiker maakt immers gebruik van een totale keten en niet van individuele onderdelen. 

Ook in het geval van verstoringen helpt ketenmonitoring om snel een analyse te starten. Doordat de gehele keten inzichtelijk is, wordt domeinbepaling vereenvoudigd. Hierdoor wordt proactief beheer mogelijk en kunnen verstoringen geïdentificeerd en opgelost worden nog voordat het impact heeft op de dagelijkse operatie. Er ontstaat één waarheid waarop de ICT-afdeling haar leveranciers kan sturen en primaire processen kan bewaken.

Onze ICT-partner Protinus maakt gebruik van de producten en diensten van Ymor die ketenmonitoring in de totale breedte beheersen. 

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten over wat de combinatie Intrakoop/Protinus/Ymor voor je kan betekenen in ketenmonitoring? Bel dan met onze collega Patrick van Lonkhuijzen.

Patrick Van Lonkhuijzen
Consultant
  • 06 55 72 12 81