Inkoop als procesontwikkelaar

Twee personen bekijken resultaten

Veel zorgorganisaties zijn volop in beweging. Wanneer een organisatie haar visie aanscherpt, heeft dat ook invloed op de toekomstvisie van haar inkoop.

Hét moment voor zorgorganisaties om onze hulp in te schakelen. Onze consultant begeleidt de organisatie dan bij het herijken en implementeren van de inkoopfunctie.  In deze rol scheppen wij randvoorwaarden waarin het primair proces optimaal wordt gefaciliteerd.  

Afspraken maken over inkopen is veel meer dan alleen onderhandelen over de laagste prijs. De grootste winst is het efficiënt inrichten van het werkproces, en ondersteunend aan het primair proces, de logistieke routing en de facilitaire werkzaamheden. Een inkoper dient hier oog voor te hebben en kan voor een zorgorganisatie juist hier zijn meerwaarde laten zien. De inkoper kijkt verder dan alleen naar het in te kopen product of dienst. Op deze manier voegt de inkoper waarde toe aan het primaire (zorg) proces.

Onze inkopers zijn in staat om in korte tijd veel van het (primaire) werkproces te begrijpen. En kunnen met de inhoudsdeskundige het gesprek voeren over de wijze waarop het werkproces en de dienstverlening wordt ingericht. De blik van de inkoper is dus veel breder dan men tot nu toe soms gewend is. De inkoper kijkt ook mee in het interne proces en verzamelt die interne informatie om te komen tot een uitvraag die precies past bij de zorgorganisatie. De uitkomst van de uitvraag is dat de zorgorganisatie die dienstverlening krijgt die past bij hun primaire proces.
Met de komst van taakverantwoordelijke teams of zelfsturing komt de relatie tussen inkoopafspraken en cliëntenzorg steeds dichter bij elkaar te liggen. Om de zorgverlening efficiënter te maken, worden overbodige processen geschrapt en administratieve handelingen beperkt.  

De inkoopfunctie speelt een belangrijke rol bij het organiseren van kwaliteit vanuit een
zelfsturend team. Om optimale ondersteuning te realiseren, dient inkoop veel meer vraaggericht te gaan werken. Hiermee wordt de rol van inkoper steeds belangrijker als procesontwikkelaar. 

De inkoper hoort een antenne te hebben voor ontwikkelingen binnen bedrijven, bij ontwikkelingen ‘in de markt’. En kan deze ontwikkelingen doorvertalen naar praktische oplossingen voor de zorgorganisaties. De inkoper van nu is nieuwsgierig en beschouwt veranderen en innoveren als integraal onderdeel van zijn dagelijkse werkzaamheden.  

Onze Intrakoop consultants verstaan hun vak. Gesteund door het kennis- en expertisecentrum van Intrakoop kennen zij de innovaties ‘in de markt’. Hierdoor zijn ze in staat om in korte tijd een werkproces door te lichten en quick wins te behalen. En kunnen ze jou als lid adviseren hoe er op langere termijn efficiënter gewerkt en ingekocht kan worden.  

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je meer weten? Onze collega's helpen je graag verder.

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70