Krijg je zuiveringsheffing terug?

Kosten in de zorg
Pogonici

Verpleeghuizen betalen tot 30% minder zuiveringsheffing dan verzorgingshuizen. Sommige locaties van zorgorganisaties worden echter onterecht niet als verpleeghuis gezien. Komt jouw zorgorganisatie in aanmerking voor een lagere zuiveringsheffing?

Je waterschap legt de jaarlijkse Aanslag Zuiveringsheffing op. De hoogte van deze heffing wordt per locatie bepaald en is afhankelijk van je waterverbruik en de indeling in één van de acht wettelijke klassen. Indeling in de categorie Verpleeghuis levert een fors lagere heffing op dan indeling in de categorie Bejaardenhuis. Maar indeling in de categorie Verpleeghuis blijkt niet vanzelfsprekend. 

Zorgzwaarteprofielen tellen mee

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat de zorgzwaarteprofielen van de cliënten op de locaties meegewogen moeten worden bij de bepaling van de indeling. Kwalificatie als verpleeghuis scheelt tot wel 30% op je zuiveringsheffing.

Intrakoop werkt al jaren samen met Hellemans Consultancy. In een eerdere rechterlijke procedure over teruggaaf energiebelasting voor zorgorganisaties hebben we veel kennis opgedaan over de zorgzwaarteprofielen. Deze kennis zetten we nu ook in voor teruggave op zuiveringsheffing.

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je weten of je zorgorganisatie in aanmerking komt voor teruggave zuiveringsheffing?

Elise ter Heine
Inkoper/productmanager Energie
  • 06 13 15 28 93