Meldcode geweld en mishandeling aangepast

Vrouw met tablet

Per 1 januari 2019 verandert het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dat is ook van belang voor zorginstellingen en zorgverleners. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis. Meldingen vinden plaats als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling.

De vraag is natuurlijk, hoe bepaal je dat? Professionals gebruiken hiervoor een, door de beroepsgroep zelf opgesteld, afwegingskader. Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om in de meldcode dit afwegingskader op te nemen. Werken met dat kader wordt daarmee verplicht.

Deze wettelijke plicht betekent dat de organisatie concreet moet aangeven wat er is gedaan om de kennis over en gebruik van de meldcode te bevorderen. En wat de plannen op dat punt zijn voor het komende jaar. Denk dan bijvoorbeeld aan scholing en training van personeel. Op verzoek van de Inspectie of een financier van de zorg (bv. een gemeente) kan worden verlangd dit aan hen beschikbaar te stellen.

Voor meer informatie kun je bij ons terecht. Wij helpen onze leden graag om compliant te zijn.

Deel dit artikel

Neem contact op

Auke ten Hoeve
Consultant
  • 06 13 87 64 61