Stappen op weg naar energietransitie

Windmolen

De gaskraan in Groningen gaat dicht. De CO2-uitstoot moet halveren. Hoe pak je de energietransitie in jouw zorgorganisatie aan? Tijdens ons energiecongres hebben we samen met leden, Hellemans Consultancy en INNAX gesproken over concrete stappen, waarmee je direct aan de slag kunt. We hebben ze op een rij gezet aan de hand van 5 vragen.

Welke energiedoelstellingen formuleer je voor je organisatie?

 • In 20xx hebben we inzicht in energieverbruik, afvalstromen en duurzaamheid van het inkoopbeleid.
 • In 20xx starten we met bewustwordingsacties door de hele organisatie, bijvoorbeeld door duurzaamheidsambassadeurs te benoemen, acties met een spelelement op te zetten en duurzaam gedrag door beloning te stimuleren.
 • Alle nieuwbouw die ontwikkeld wordt is energieneutraal/gasloos

Welke acties kun je nu in je organisatie nemen om de energietransitie te starten?

 • Maak gebruik van natuurlijke vervangmomenten (Meerjarenonderhoudsplan)
 • Begin met kleine stappen (verlichting vervangen / lunchsessie organiseren om kennis te delen)
 • Communiceer met de organisatie over behaalde resultaten!

Op welke manier kun je draagvlak krijgen voor je ideeën?

 • Zoveel mogelijk stakeholders (RvB, OR, CR, MT) in alle lagen van de organisatie betrekken
 • Vertaal energiemaatregelen (euro’s, kWh of CO2) naar voordelen voor de werkvloer (bijvoorbeeld; Wat levert het op in zorguren)
 • Zichtbaar maken van uitgevoerde acties (laadpalen, EED, besparingen)

Welke belemmeringen kom je in de praktijk tegen als je bezig bent met het  uitvoeren van energieverduurzaming?

 • Er is gebrek aan kennis bij interne medewerkers, maar ook bij leveranciers die nodig zijn. 
 • Er wordt te weinig prioriteit gegeven aan duurzaamheid, waardoor er een gebrek is aan tijd, geld en commitment van bestuur.
 • De zorgorganisatie is niet volledig beslissingsbevoegd over de hele vastgoedportfolio, omdat er huurpanden zijn. Dan is investering (geld) een probleem.

Welke oplossingen zouden de belemmeringen kunnen wegnemen?

 • Een Intrakoop “groene leverancierslijst” waarop leveranciers staan die de juiste kennis hebben.
 • Green Deal inzetten om de urgentie bij het bestuur te duiden en meer handhaving op bestaande wetgeving.
 • ESCO-contracten of lange termijn huurcontracten inzetten. Lokaal netwerk benutten om energietransitie samen vorm te geven.

Vanuit Intrakoop hopen we dat deze handvatten je alvast helpen om in je organisatie (verder) aan de slag te gaan met de energietransitie. We geven in 2019 een vervolg aan het energiecongres in de vorm van bijeenkomsten. Als lid hoor je daar uiteraard nog meer over.

Deel dit artikel

Neem contact op

Als je vragen hebt of ondersteuning wilt bij de energietransitie in je zorgorganisatie, help ik je graag.

Jesse Schrama
Consultant Duurzaamheid
 • 06 46 13 54 46