KwadrantGroep: Kracht door verbinding in farmacie

Medicatieveiligheid

Eén farmaciecontract voor alle cliënten. Voorschrijver en apotheek werken vanuit dezelfde database. Duidelijke afspraken over de doorlooptijd tussen voorschrijven en leveren van geneesmiddelen. Voldoen aan wet- en regelgeving. Zo luiden de belangrijkste doelstellingen van de KwadrantGroep voor hun inkooptraject voor geneesmiddelen en farmaceutische dienstverlening.

Begin dit jaar vraagt KwadrantGroep Intrakoop om ondersteuning bij een inkooptraject voor geneesmiddelen en apotheekdienstverlening. Tot dan toe kocht KwadrantGroep de farmaceutische zorg in bij drie apotheken. Daardoor was er sprake van verschillen in de uitvoering van medicatieprocessen en was er onvoldoende zicht op kosten en managementinformatie.

Doelstellingen

Dat wilde KwadrantGroep graag veranderen. En zij formuleerde de volgende doelstellingen voor het inkooptraject:

  • Het realiseren van een “closed loop”, waarbij voorschrijver en apotheek werken vanuit dezelfde database
  • Eén degelijk contract volgens het programma van eisen met één apotheek voor alle cliënten
  • Transparantie in managementgegevens en cijfers
  • Duidelijke afspraken over de doorlooptijd tussen voorschrijven en leveren van geneesmiddelen
  • Een medicatieproces dat voldoet aan wet- en regelgeving 
  • Een duidelijke scheiding van kosten voor ELV-cliënten en kosten voor cliënten Verblijf met behandeling en GRZ
  • Optimalisatie van het farmaceutisch zorgproces extramuraal en bij cliënten met een indicatie Verblijf.

Het inkooptraject

Samen met KwadrantGroep hebben we dit voorjaar documenten en andere informatie verzameld om de huidige situatie in kaart te brengen. Een apotheker van het IVM toetste de kwaliteit van het medicatieproces op drie locaties en voerde ook een check uit op een aantal cliëntendossiers van één van de thuiszorgteams. De geconstateerde verbeterpunten zijn meegenomen in het selectietraject.

Tijdens twee workshops hebben we de eisen voor ICT en facturering en managementinformatie besproken. In een derde workshop zijn de resultaten van de toetsing van het medicatieproces en de wensen vanuit KwadrantGroep over de inhoudelijke dienstverlening besproken. Intrakoop heeft de inkoopdocumenten aangevuld en ze begin juni namens KwadrantGroep via Negometrix aangeboden bij zes marktpartijen. In september selecteerde KwadrantGroep de leverancier die het beste bij haar eisen en wensen paste: UPLUS Zorgdiensten BV.

Voor de lokale farmaceutische zorg werkt UPLUS samen met de Friese apotheken Pharmium in Drachten, Bilgaard in Leeuwarden, Camminghaburen in Leeuwarden en Apotheek Burgum. 

Visie

Op 15 oktober is het contract feestelijk ondertekend. Jan Maarten Nuijens, Voorzitter Raad van Bestuur KwadrantGroep, keek in een korte toespraak terug op een intensief selectietraject waarbij hij Intrakoop bedankte voor de professionele begeleiding en kennis van zowel de markt als farmaceutische processen. Tenslotte vermeldde hij dat de keuze voor UPLUS en de samenwerking met lokale Friese apotheken ook prima past in de visie van KwadrantGroep: “Kracht door verbinding”.

De eerste voorbereidingen om de implementatie op alle locaties in heel Friesland goed te laten verlopen zijn in volle gang. Intrakoop blijft KwadrantGroep tijdens de looptijd van het contract op onafhankelijke wijze ondersteunen bij het maken van de juiste keuzen voor kwaliteit en kosten van hun farmaceutische dienstverlening.

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je weten hoe Intrakoop ook jouw organisatie kan ondersteunen bij farmaceutische dienstverlening?

Sjaak Kraaij
Managing Consultant
  • 06 55 72 12 82