Hoe betaal je de energietransitie?

Kosten in de zorg
Pogonici

Gebouwen zijn voor 36% verantwoordelijk voor de Nederlandse CO2-uitstoot. Wie CO2 wil verminderen, kan daarom prima beginnen met het aanpassen van zijn gebouwen. Denk aan isolatie, ledverlichting, zonnepanelen of andere duurzame energiemaatregelen. Maar hoe ga je dat betalen?

De meest voor de hand liggende financier van energiebesparende maatregelen is de bank, voor veel zorgorganisaties hun huisbankier. Deze kent de financiële huishouding van je organisatie, heeft vaak ook de hypotheek in beheer en kan dus snel schakelen. Bovendien hebben Rabobank, ING en ABN AMRO tegenwoordig groenfinancieringen waardoor je tegen een gunstiger rentetarief leningen kunt afsluiten. 

Door nieuwe Europese regels zijn banken wel minder scheutig met nieuwe financieringen, vooral als het om bedragen onder € 1 miljoen gaat. Ook over risicovolle projecten, waarvan het rendement niet zeker is, zullen de traditionele banken minder enthousiast zijn. Denk hierbij aan WKO-systemen (warmte-koude-opslag), energiebesparing met meerdere kleine maatregelen, nieuwe innovatieve technieken maar ook zonnepanelen door hun relatief lange terugverdientijd. 

Daarom is het goed ook andere financiële mogelijkheden te bekijken. We hebben de financiële mogelijkheden voor verschillende projectgroottes op een rij gezet.

Kleine projecten

Voor projecten onder € 100.000 kun je als zorgorganisatie de maatregelen het beste uit eigen middelen financieren. Het is snel en goedkoop en brengt de minste administratieve lasten met zich mee.

Als er niet genoeg eigen vermogen is voor grote investeringen (denk aan WKO-systemen of grote zonnepanelen installaties) of dit ongunstig is voor de liquiditeit van de organisatie zijn er diverse alternatieven. Denk bijvoorbeeld ook aan een combinatie met subsidies als de ISDE (voor onder andere zonneboilers en warmtepompen) en SDE (exploitatievergoeding voor opgewekte duurzame energie). 

Voor zonnepanelen bestaat ook de zogenaamde postcoderoosregeling, waarbij je korting krijgt op je energiebelasting via levering aan kleinverbruikers, en de energieprestatievergoeding. De huidige salderingsregeling wordt in 2020 vervangen door de energieprestatievergoeding.

Middelgrote projecten

Projecten tussen € 100.000 en €1 miljoen kun je deels financieren uit  eigen middelen en deels uit een regionaal energiefonds. 
Na de verkoop van Essent en Nuon hebben veel gemeenten en provincies besloten om het vrijgekomen geld onder andere in te zetten voor fondsen voor energiebesparing en verduurzaming. Vaak stellen ze ook hun kennis en netwerken beschikbaar voor deze fondsen en zijn de minimale bedragen van € 100.000 te overzien. Ondanks hun maatschappelijk doel zijn de rentetarieven niet veel gunstiger dan die van banken en financieren de fondsen geen 100%. Soms geven ze een rentekorting van maximaal 2,5%.

De volgende regionale fondsen zijn actief:
• Overijssel http://www.energiefondsoverijssel.nl/
• Utrecht https://www.energiefondsutrecht.nl/
• Amsterdam https://www.akef.nl/
• Den Haag https://www.svn.nl/fondsmanagement/fondsdetail/energiefonds-den-haag-(ed)
• Brabant https://www.bom.nl/ 
• Limburg https://www.limburgsenergiefonds.nl/
• Friesland http://www.fsfe.frl/
• Groningen https://www.fondsnieuwedoen.nl/ 
• Zuid Holland https://www.energiiq.nl/

Grote projecten

Grote projecten tussen de € 1 miljoen en €10 miljoen kun je het beste financieren via je eigen bank, eventueel in combinatie met een regionaal fonds of via ETFF. Hoe hoger de inbreng vanuit je eigen vermogen is, hoe lager het risicoprofiel bij de financiers.

Wat is ETFF? De afkorting staat voor Energie Transitie Financiering Fonds dat het Ministerie van Economische Zaken heeft opgezet. Het fonds voorziet in laagdrempelige financiering voor risicovolle projecten –zoals innovatieve maatregelen als aardwarmte, energiebesparing, energieopslag en biomassa– die niet door de huidige markt gefinancierd kunnen worden. De Bank Nederlandse Gemeenten beheert dit fonds van € 100 miljoen. Zo kan het gat worden gevuld tussen financiering vanuit een bank of fonds en het deel wat je zelf financiert. Nadeel is dat de financieringsvoorwaarden vrij streng zijn. En de minimale lening van € 750.000 met een investering van minimaal € 1,5 miljoen is niet bedoeld voor kleinere projecten.

Hele grote projecten

Voor echte grote investeringen van meer dan € 10 miljoen loont het om een financieringsvoorstel op maat te laten maken. Bekijk meerdere  financieringsvormen die je eventueel combineert. 

Tot slot

Je kunt natuurlijk ook een financieringsvraag voorleggen aan meerdere financiële instellingen (Rabobank, ING, ABN AMRO, BNG en NWB of institutionele beleggers), begeleid door bijvoorbeeld een financieel expert. Hiervoor wordt vaak een volledige projectomschrijving geschreven, inclusief alle informatie over je organisatie. Het voordeel is dat de financiële instellingen met elkaar concurreren en daardoor een gunstig rentetarief aanbieden. Vaak ook voor lange termijn (10-15 jaar). 
Het nadeel is dat de aanloopkosten hoog zijn en dat de financiers vaak pas een aanbieding doen als het gefinancierde bedrag meer dan € 10 miljoen is. 

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je vragen over de financiƫle mogelijkheden voor het verduurzamen van je zorgorganisatie?

Jesse Schrama
Consultant Duurzaamheid
  • 06 46 13 54 46