Een nieuwe energieleverancier: de zon

Stuurgroep_zonnepanelen.Deel22018

Zorgorganisatie met zonnepanelen op het dak: hoe moeilijk kan dat zijn? Nou, een goede voorbereiding is noodzakelijk. Zo blijkt uit ervaring. Want er komt veel bij kijken. Daarom is Intrakoop samen met leden een collectieve aanbesteding voor zonnepanelen gestart.

Kan de dakconstructie het gewicht van de zonnepanelen wel aan? Wekken de panelen daadwerkelijk de hoeveelheid energie op die de leverancier belooft? Hoe krijg je het plaatje financieel rond? Voor veel zorgorganisaties is het best lastig om antwoorden te vinden. Intrakoop wil hier bij helpen. Vandaar de gezamenlijke aanpak met drie andere zorgorganisaties: Frion, Tangenborgh en Interzorg Noord Nederland. We vroegen hen: wat is de stand van zaken?

Naam: Ronny Brok
Functie: Adviseur vastgoed & ICT
Bij: Frion
Zonnepanelenwens: op drie van de ruim vijftig locaties in Zwolle zonnepanelen installeren om te beginnen. De SDE+-subsidie is al toegekend. Dat betekent dat de panelen uiterlijk eind 2019 geplaatst moeten zijn.

'Wij zijn niet de enige zorgorganisatie die de inkoop van zonnepanelen lastig vindt'

'Zonnepanelen zijn momenteel booming business. Dat betekent helaas ook dat er veel rommel op de markt is. Daarbij is het ook nog eens lastig om te bepalen wat een goede partij is voor de installatie. En als de panelen worden geplaatst, moet je er absoluut zeker van zijn dat de dakconstructie dat gewicht aan kan. Dat betekent dus dat je een goed adviesbureau moet inschakelen. Maar wat is een goed adviesbureau? We hadden dus nogal wat vragen. En wij zijn niet de enige zorgorganisatie die de inkoop van zonnepanelen lastig vindt. Dat bleek vorig jaar ook tijdens een speciale Intrakoop-bijeenkomst in Assen. Jesse Schrama opperde toen om samen zonnepanelen in te gaan kopen. Omdat we daar zo enthousiast op reageerden, nodigde Intrakoop ons uit om zitting te nemen in de stuurgroep. In een relatief korte tijd hebben we in die stuurgroep al een aantal mooie stappen weten te zetten. Zo hebben we inmiddels een adviesbureau gevonden waar we mee gaan samenwerken: INNAX. Het streven is om nog voor de zomer de aanbesteding rond te hebben.'

Naam: Nick Lunenborg
Functie: Inkoper
Bij: Interzorg Noord-Nederland
Zonnepanelenwens: om te beginnen van de tien locaties in Drenthe voor vier locaties zonnepanelen laten installeren. Ook hier is de SDE+ subsidie al toegekend en moeten de zonnepanelen dus voor 2020 geplaatst zijn. 

'Waarom wil je überhaupt zonnepanelen? Dat is de belangrijkste vraag'

'Het is natuurlijk mooi dat zonnepanelen dankzij subsidie een besparing op de energierekening opleveren en dat je vooruitloopt op steeds strenger wordende eisen met betrekking tot energiezuinige maatregelen. Maar waarom wil je überhaupt zonnepanelen? Dat is de belangrijkste vraag die je jezelf moet stellen. Daarbij gaat het toch vooral om het duurzame aspect. Zo’n anderhalf jaar terug hebben we een duurzaamheidsvisie opgesteld. Deze wordt standaard meegenomen tijdens aanbestedingen. Inmiddels lopen er meerdere initiatieven, waaronder het verduurzamen en circulair maken van onze afvalstromen en de inkoop van circulair meubilair. Ook focussen we meer op samenwerkingen met lokale partijen en social return. Daarnaast doen we naast de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen ook mee aan de collectieve inkoop van ledverlichting van Intrakoop. We werken al samen met INNAX. Zij meten op afstand al onze energiemeters uit, doen de factuurcontrole en
geven besparingsadvies. Het voelt dus vertrouwd dat zij samen met Intrakoop nu ook de collectieve aankoop van zonnepanelen gaan begeleiden.'

Naam: Vincent van Harteveld
Functie: Inkoper
Bij: Tangenborgh
Zonnepanelenwens: de eigen gebouwen voorzien van panelen en waar mogelijk samenwerking zoeken met wooncorporaties. Verwachting is om de subsidieaanvraag volgende ronde (eind september) in te dienen.

'We hebben nu ook een goed verhaal naar de bestuurders'

'We zijn bezig met een nieuwbouwlocatie waar zonnepanelen op komen. Dat is al bijna een eis nu de overheid steeds meer energiezuinige maatregelen verwacht. En die trend zal alleen nog maar sterker worden. Daar kun je dus maar beter op vooruitlopen. Er is veel keus in zonnepanelen en installatiebedrijven. Maar je moet echt appels met appels vergelijken. Anders gaat het mis. En je moet natuurlijk oppassen dat je niet met beunhazen in zee gaat. Door collectief zonnepanelen in te kopen, kunnen we veel van elkaar leren en elkaar dus versterken. En als stuurgroep kunnen we ervoor zorgen dat de deelnemende Intrakoop-leden straks een goed verhaal hebben, dat ze ook intern kunnen gebruiken. Belangrijk, want het succes van zo’n aanbesteding valt of staat bij het commitment van het bestuur.'

Collectieve aanbesteding voor zonnepanelen - de voordelen

  • gemak: Intrakoop, ingenieursbureau INNAX en de andere drie leden van de stuurgroep leiden de inkoop in goede banen
  • goede afspraken over de kwaliteit en garanties 
  • kostenbesparing omdat de inkoopgroep gezamenlijk gebruikmaakt van een externe zonnepanelenexpert die kennis heeft van de markt, technieken en financiële mogelijkheden
  • tijdsbesparing: het inkoopwerk wordt door Intrakoop gedaan 
  • en uiteraard ook een mooi inkoopvoordeel: bij zo’n groot volume horen ook scherpe prijzen

Deel dit artikel

Doe mee!

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met:

Jesse Schrama
Consultant Duurzaamheid
  • 06 46 13 54 46