Eten en drinken bij Maeykehiem, een praktijkvoorbeeld

Kok in keuken_web

In Friesland ligt Maeykehiem; een zorginstelling waar dagelijks gepassioneerde medewerkers mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen.

Die ondersteuning doen ze in de vorm van bijzondere begeleiding, zorg en/of een behandeling die ze nodig hebben om een zo normaal mogelijk leven te kunnen leiden.

Het eten en drinken bij Maeykehiem komt nu nog uit de centrale keuken. Op termijn is het de bedoeling dat Maeykehiem toe gaat naar het naar het bereiden van de maaltijd binnen de woningen. Die beslissing brengt een uitdaging met zich mee.

Zoektocht naar een nieuwe leverancier

Deze uitdaging wordt vorm gegeven door een zoektocht naar een nieuwe leverancier. Maeykehiem heeft Intrakoop gevraagd haar hierin te ondersteunen. Het inkooptraject is breed ingezet samen met onder andere de afdeling inkoop, de verzorgenden, bewoners en een afvaardiging van de Cliëntenraad. 
Met deze brede coalitie is samen gezocht naar een leverancier die past bij de nieuwe koers binnen Maeykehiem.

Na het opstellen van de kaders en  het bepalen van de uitgangspunten aan de hand van de nieuwe  visie op eten en drinken, gaan we aan de slag. Meerdere leveranciers kunnen invulling geven aan de vraag die er leeft binnen Maeykehiem. Uiteindelijk kiest Maeykehiem na een selectieronde voor Huuskes.

Breed gedragen traject, weloverwogen keuze

Warner Planje, manager facilitair binnen Maeykehiem is blij met het gelopen traject en de uitkomst. “Wij denken dat Huuskes het beste bij ons past”. Vanuit Intrakoop was Ido Verbree (inkoper/productmanager) betrokken. Hij stelt vast dat deze aanbesteding een breed gedragen traject betrof waarbij steeds is getoetst aan de visie van Maeykehiem met deze  weloverwogen keuze als eindresultaat.

Deel dit artikel

Neem contact op

Ook vragen over je eten & drinken oplossingen? Of behoefte aan ondersteuning bij keuzes die je daarover in de toekomst gaat maken?

Ido Verbree
Inkoper/productmanager Eten & Drinken
  • 06 50 51 47 92