De veiligheidsexpeditie, voldoet mijn instelling?

Verpleegkundige met patient_web

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stelt dat werken aan de zorginhoudelijke kwaliteit uit gaat van professionele standaarden en richtlijnen.

Voor veiligheid betekent dit dat zorgorganisaties vermijdbare schade bij cliënten zoveel mogelijk voorkomen en leren van veiligheidsincidenten. In dat kader worden door zorginstellingen zelf veiligheidsinspecties uitgevoerd. Deze zijn noodzakelijk om onder andere de veiligheidsvoorzieningen en preventieve maatregelen op het gewenste niveau te houden.

Hoofdstuk 3 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat over veiligheid. Veiligheid houdt niet alleen zorginhoudelijke veiligheid in. Uit andere wettelijke kaders vloeien andere veiligheidseisen voort zoals veiligheid van hulpmiddelen, brandveiligheid, de aanwezigheid van ontruimingsplannen, voedselveiligheid en drinkwaterveiligheid.

Handige checklist gemaakt

Om te kunnen controleren of wordt voldaan aan wet en regelgeving hebben wij een checklist ontwikkeld, de veiligheidsexpeditie. Met deze checklist krijg je inzicht in hoe je er als zorginstelling  of zorg locatie voor staat. Het is een hulpmiddel waarmee onder andere het bevoegd gezag geïnformeerd kan worden. Tijdens een HKZ audit kan aangetoond worden dat de instelling of locatie 'in control' is op het thema veiligheid.

Checklist ontvangen? 

De checklist is op aanvraag te krijgen via Maikel Stolte, contactgegevens onderaan dit bericht. 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vind je hier

Deel dit artikel

Neem contact op

Bel of mail met Maikel als je geïnteresseerd bent in de checklist. Hij helpt je graag verder.

Intrakoop Servicedesk
Elke werkdag bereikbaar
  • 0418 65 70 70