Verplichte melding energiebesparende maatregelen voor 1 juli 2019

LED

Organisaties krijgen tot 1 juli 2019 de tijd om het bevoegd gezag te informeren over hun energiebesparende maatregelen. Dat blijkt uit de toelichting op de wijziging Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer. Dan moeten 100.000 organisaties, waaronder zorgorganisaties, hun eerste melding hebben gedaan. Anders riskeren ze een boete.

De Wet Milieubeheer bepaalt dat een organisatie alle energiebesparende maatregelen die je in vijf jaar terugverdient, ook moet uitvoeren. Dat gebeurde tot nu toe nog te weinig. De wet was niet bekend en er werd niet of nauwelijks gehandhaafd. Met als gevolg: een enorm gat ten opzichte van de doelen in het Energieakkoord.

Dus is er extra geld voor inspecteurs en komt er een informatieplicht. De eerste melding moet worden gedaan voor 1 juli 2019. Anders tellen de resultaten niet meer mee voor de doelen in het Energieakkoord dat tot 2020 loopt. De informatieplicht geeft toezichthouders inzicht in of en wat organisaties aan energiebesparing doen, zodat ze gericht kunnen controleren. 

Erkende maatregelen

Hoe worden de energiebesparende maatregelen beoordeeld? En hoe wordt de terugverdientijd berekend? Uit een pilot bij 1.642 bedrijven bleek dat er grote verschillen van inzicht waren tussen bedrijven en het bevoegd gezag over de interpretatie van het Activiteitenbesluit. Dat bemoeilijkt handhaving: want wanneer voldoet een bedrijf aan de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen?

Er is nu een lijst van erkende maatregelen. De schatting is dat 80% van de organisaties simpelweg op die lijst kan aanvinken wat er gedaan is. Organisaties die afwijken van deze erkende maatregelen mogen gelijkwaardige alternatieven voorstellen. De verwachting is dat het om 20% van de organisaties gaat. Waarschijnlijk hebben deze organisaties al andere afspraken over hun energieverbruik en/of CO2-uitstoot gemaakt. Deze informatie mogen zij gebruiken voor de informatieplicht in het Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer.

Nieuwe maatregel: EBS

Nieuw in de lijst van erkende maatregelen is een energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS), een monitoringssysteem waarmee je dagelijks je energieverbruik bijhoudt. Je kunt hiervan gebruik maken via de overeenkomsten die Intrakoop met Hellemans en INNAX heeft afgesloten. 

Overstap naar duurzame verlichting

Een van de maatregelen die je in 5 jaar terugverdient is overstappen op duurzame verlichting. Daarmee kun je dus invulling geven aan de Wet Milieubeheer en de informatieplicht. Wij maken het je nu heel makkelijk om deze maatregel te treffen via onze nieuwe overeenkomst met Philips, die na onze collectieve aanbesteding ledverlichting is afgesloten.

Deel dit artikel

Meer weten?

Heb je vragen over energiebesparende maatregelen? Wil je meer weten over onze overeenkomst voor duurzame verlichting? Neem contact op met

Jesse Schrama
Consultant Duurzaamheid
  • 06 46 13 54 46