Informatieplicht energiebesparende maatregelen per juli 2019

LED

Organisaties zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die je in 5 jaar kunt terugverdienen. Ook in de zorg. Zo staat het al 23 jaar in de Wet Milieubeheer. Dat heeft volgens de overheid te weinig effect gehad. Daarom komt er een informatieplicht, waarschijnlijk per juli 2019.

Wat houdt dat in?

Door de informatieplicht moeten organisaties zelf melden welke maatregelen zij hebben genomen en waarom zij daarvoor hebben gekozen. Gemeenten hoeven niet meer actief te controleren of organisaties maatregelen hebben genomen. De bewijslast wordt dus omgedraaid. 

Op drie manieren kunnen organisaties invulling geven aan deze verplichting. Ze kunnen:

  • aangeven welke erkende maatregelen ze doorvoeren of
  • toelichten welke maatregelen ze nemen of
  • specifieke maatregelen van hun organisatie met een terugverdientijd van 5 jaar aanwijzen. 

Organisaties die niet of niet tijdig aan deze informatieplicht voldoen, riskeren een boete.

Duurzame verlichting

Een van de maatregelen die je in 5 jaar terugverdient is overstappen op duurzame verlichting. Daarmee kun je dus invulling geven aan de Wet Milieubeheer. Wij maken het je nu heel makkelijk om deze maatregel te treffen via onze nieuwe overeenkomst met Philips.

Deel dit artikel

Neem contact op

Heb je vragen over energiebesparende maatregelen? Wil je meer weten over onze overeenkomst voor duurzame verlichting? Neem contact op met

Jesse Schrama
Consultant Duurzaamheid
  • 06 46 13 54 46