Congres Duurzaam inkopen in de zorg

4 maart 2021
Online
Green Deal illustratie 1200 - 604px

Duurzame zorg begint bij een duurzaam inkoopproces. Wil jij vanuit je zorgorganisatie actief bijdragen aan het verduurzamen van de zorg, zelfs in deze crisistijd? Dan moet je beginnen bij het verduurzamen van je inkoop. Hoe doe je dat? Laat je inspireren en informeren over de nieuwste kennis en ervaringen. Meld je aan voor het online congres “Duurzaam inkopen in de zorg” dat Intrakoop, Nevi, MilieuPlatformZorg en MVO Nederland samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseren.

Doelgroep

Het congres is interessant voor iedereen die betrokken is bij het inkoopproces en het verduurzamen van zijn of haar zorgorganisatie. 

Programma

Wat kun je verwachten? Om 13:00 uur opent presentator Talitha Muusse het congres. Zij geeft het woord aan inspirerende sprekers als:

  • prof. dr. ir. Fredo Schotanus, over hoe we publieke inkoop doelmatig houden (betaalbaarheid, beschikbaarheid) en tegelijkertijd verduurzamen en circulair maken; 
  • prof. dr. Jeroen Meijerink, over wat wij kunnen leren van project “de Groene O.K.” en het project Plastic Afval;  
  • prof. dr. Victor Lamme, over hoe ons brein omgaat met de verandering die nodig is voor  verduurzaming. En over hoe we weerstand verlagen en collega’s motiveren om samen te werken aan verduurzaming. 

Tussendoor kun je deelsessies volgen waarin het delen van kennis, ervaringen, praktische tips, oplossingen, handvatten en tools centraal staat. Denk aan sessies over MVI-tools, het verduurzamen van de voedselketen in de zorg, de Milieuthermometer Zorg, het verduurzamen van specifieke afdelingen als een IC en een stappenplan voor het scheiden van plastic afval. Zo kun je na het congres direct aan de slag in je eigen zorgorganisatie.

Deelsessies Intrakoop

Tijdens dit congres verzorgen wij de volgende deelsessies.

Minder vlees op het menu is eenvoudiger dan het lijkt
Kun je een bijdrage leveren aan de CO2-uitstoot door de dierlijke eiwitcomponent in het menu te vervangen door een plantaardige? Die vraag is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Want het zijn eigenlijk twee vragen: hoe verlaag je de dierlijke eiwitcomponent en hoe meet je dat? Daarvoor zoekt de werkgroep Pilot Verduurzaming Voeding naar antwoorden. En wat blijkt? Kleine stappen hebben veel invloed op het resultaat. Dat kunnen we meten met de Zorgmonitor Duurzaam & Gezond van Intrakoop en Foodstep. Welke stappen we nemen en hoe we de resultaten meten, vertellen we graag in onze presentatie op 4 maart.

PMD-afval scheiden, je hebt het zelf in de hand
Samen met enkele Intrakoop-leden uit de care sector wordt binnen deze pilot gewerkt aan een draaiboek voor de zorg die een richtlijn geeft hoe PMD te scheiden binnen zorginstellingen. Er wordt gewerkt aan een praktisch stappenplan en een communicatieplan met do’s and dont’s waar zorgorganisaties rekening mee moeten houden als ze deze duurzame ambitie willen effectueren. En dat vraagt meer inspanning dan je op het eerste gezicht zou verwachten. De pilot is in volle gang, het streven is om medio dit jaar het draaiboek op te leveren. Bert Baan vertelt wat er zoal bij komt kijken om binnen de zorg het proces van gescheiden PMD-inzameling op gang te krijgen.

Gezond en comfortabel binnenklimaat met duurzaam beheer en onderhoud
In de zorg is er veel aandacht voor verduurzamen en energiezuiniger maken van gebouwen. Een volgende stap is te werken aan verduurzaming van de technische installaties. Bij het beheer en onderhoud van veel verwarmings-, verkoelings- en ventilatie-installaties ligt de nadruk vaak meer op functionaliteit dan op duurzaamheid of comfort. Daardoor ontstaat er soms een slecht binnenklimaat. Vaak wordt onnodig veel energie verbruikt. Wij zijn in een pilot met enkele grote zorgorganisaties uit de caresector bezig om belangrijke serviceafspraken en beoordelingscriteria vast te stellen voor het verduurzamen van het beheer en onderhoud van deze technische installaties. Hierbij houden wij rekening met de NEN- en ISSO-richtlijnen. We hebben huidige contracten geanalyseerd en gaan per deelnemer twee locaties bekijken. Zo komen we tot een algemeen document dat je naast huidige contracten kunt leggen om quick wins te behalen. De concrete maatregelen zijn sectorbreed toe te passen bij (her)aanbestedingen. Zodat alle zorgorganisaties zo kunnen bijdragen aan een CO2-reductie, energiebesparing, circulair werken en een gezond binnenklimaat voor cliënten. Kees van Rengs en Damon Visser vertellen over de aanpak en ervaringen tot nu toe.

Rond 16:00 uur is de afsluiting van het congres.

Bekijk het volledig programma met alle deelsessies

Meld je aan

Deelname is gratis. Om je aan te melden voor hét online congres waar je je kunt laten inspireren en praktische kennis kunt opdoen, ga naar het aanmeldformulier voor dit congres

We zien je graag op 4 maart om 13:00 uur.

 

Deel dit artikel