Over Juul

Heb je ondersteuning nodig op inkoopgebied? En wil je de inkoop binnen jouw zorgorganisatie toekomstbestendig maken? Juul Hoes gaat graag met je in gesprek over passende ondersteuning. Maak kennis met Juul!

Op het eerste gezicht lijkt Juuls carrièrestart als eigenaar van een grand café op Curaçao mijlenver te liggen van haar huidige werk bij Intrakoop. Maar schijn bedriegt. Het succes van deze eerste onderneming toont al hoe ze wil inspelen op de wensen en behoeften van mensen. Dit komt steeds weer terug in de kleurrijke carrière die daarop volgt, als accountmanager, ondernemer en verandermanager. Wanneer ze bij Ad Hoc (leegstandbeheerder) in contact komt met zorgorganisaties, ontstaat de wens om hen écht te helpen. Daarom start Juul in februari 2020 bij Intrakoop.

‘Samen kijken we wat nodig is voor toekomstbestendige inkoop’

Juul: ‘Een belangrijk onderdeel van mijn werk is in kaart brengen welke ondersteuning organisaties nodig hebben. Daarnaast pols ik bij lopende opdrachten de tevredenheid. Hiervoor voer ik periodiek evaluatiegesprekken met leden en natuurlijk ook met onze consultants. Uit deze gesprekken blijkt in hoeverre we doen wat we moeten doen en stel ik scherp op onze stip aan de horizon. Op bezoek bij onze leden breng ik graag ons segment Advies & Maatwerk onder de aandacht - nog lang niet alle leden weten namelijk welke inkoopondersteuning Intrakoop kan bieden. Startpunt hiervoor zijn steeds de inkoopwensen en -behoeften; samen kijken we wat de organisatie nodig heeft voor een efficiënte en toekomstbestendige inkoop.’

Hoe draagt Juul bij aan goede, betaalbare zorg?

Als managing consultant heeft Juul een breed takenpakket. Denk aan:

  • tevredenheid en ondersteuningsbehoefte inventariseren bij leden en verbinden aan onze dienstverlening;
  • consultants begeleiden bij hun opdrachten voor leden;
  • vanuit wensen van leden nieuwe diensten ontwikkelen, zoals helpen bij vraagstukken over vastgoed.

Neem contact op

Juul Hoes
Productgroepmanager Vastgoed
  • 06 42 22 29 11
Juul