Hoeveel CO2-uitstoot scheelt het, als je afval scheidt?

PMD afval

Op de juiste manier afval scheiden leidt tot schonere afvalstromen. Met als gevolg betere recycling. Maar levert afvalscheiding ook direct minder CO2-uitstoot op? Bert Baan, inkoper/productmanager bij Intrakoop, legt uit hoe het zit.

Koolstofhoudende materialen (C) in brandbaar afval verbinden zich bij verbranding aan zuurstof (O2) uit de buitenlucht. Hierdoor ontstaat meer gewicht aan CO2 dan het oorspronkelijke gewicht van het aangeleverde afval. Behalve CO2, dat als broeikasgas in de atmosfeer verdwijnt, blijven er bij verbranding van huisvuil ook andere ongewenste stoffen over, zoals onbrandbare as (ca. 200 kg per ton afval) en methaangas. Als we afval gescheiden inzamelen en hergebruiken, vermijden we dus meer dan alleen CO2-uitstoot. Bovendien beperken we de winning van nieuwe fossiele grondstoffen.

CO2-resultaat bij minder restafval 

Maar terug naar de relatie tussen CO2 en afval. Over hoeveel CO2-uitstoot hebben we het? In diverse onderzoeksrapporten verschilt de vermelde CO2-uitstoot per ton verbrand huisvuil. De cijfers variëren van minimaal 1060 kg tot maximaal 1828 kg. Het hangt ervan af of en in hoeverre er rekening wordt gehouden met logistiek, de productie van nieuwe materialen en energieopwekking uit afval in plaats van aardgas. Maar met elke ton restafval die je weet te voorkomen, bespaar je dus in ieder geval 1060 kg aan CO2. 

PMD-afval en CO2

De CO2-uitstoot per ton PMD (plastic, metaal, drinkverpakking) ligt gemiddeld hoger dan van gewoon restafval. Alleen plastic zou bij verbranding al leiden tot een CO2-uitstoot van 2500 kg. Dus hoe meer plastic je apart houdt, hoe hoger je CO2-besparing. Renewi stelt dat je per ton PMD-afval dat niet verbrand wordt 1245 kg CO2-uitstoot vermijdt. Ook nog altijd een mooie ‘opbrengst’ voor ons milieu.

Om je een idee te geven: één ton (=1000 kg) CO2 staat gelijk aan

  • 319 liter diesel verbranden = ca. 6.000 km rijden met een dieselauto
  • 8 keer heen en weer vliegen van Amsterdam naar Londen (per passagier)
  • 300 kilo standaard kantoorpapier verbruiken
  • 7.000 kilometer met de bus reizen
  • 250(!) Big Macs eten…

Vanuit de zorg kunnen we ook een bijdrage leveren aan het scheiden van afval. Het nut en de noodzaak hebben we beschreven in dit artikel. Samen met enkele leden en leveranciers hebben we een aanpak ontwikkeld voor het scheiden van PMD-afval. Die testen we nu uit op enkele zorglocaties in het kader van de pilot PMD-afval scheiden. 

Nu verduurzamen betekent dat we schadelijke neveneffecten van ons werk zoveel mogelijk voorkomen en de kosten die dat met zich meebrengt niet doorschuiven naar de toekomst. Pas dan leveren we echt waardevolle zorg.

Neem contact op

Wil je meer weten over CO2-uitstoot en afvalscheiding? Neem dan contact op met Bert Baan (06 53 21 55 23). Wil je meer weten over ons programma Duurzaamheid of de duurzame pilots? Dan kun je terecht bij Jan Holsappel (06 21 28 69 32).

Deel dit artikel