Zorginstellingen stellen Portefeuilleroutekaart CO2-reductie op

Softwarelicenties

Veel zorginstellingen zijn druk bezig met het opstellen van hun Portefeuilleroutekaart CO2-reductie. Hoewel de uiterste datum 1 juli 2021 is, kan deze routekaart helpen bij de wettelijke eis om uiterlijk 31 maart 2021 een energierapport in te leveren bij de RVO. Hoe zit dat precies? Adriaan van Engelen van Milieu Platform Zorgsector (MPZ) legt het uit.

In 2019 is in het Klimaatakkoord met de sectoren voor maatschappelijk vastgoed afgesproken dat zorgorganisaties voor hun vastgoed een Portefeuilleroutekaart CO2-reductie opstellen voor de periode tot 2030 en 2050. Door deze aanpak kun je de aandacht voor maatregelen voor de energietransitie op de natuurlijke momenten van het onderhoud voor je vastgoed inplannen. Dit voorkomt onnodige tijd en kosten. In ruil daarvoor komt de overheid niet met extra wetgeving. De uiterste datum voor het opstellen van je Portefeuilleroutekaart CO2-reductie is 1 juli 2021. 

Aanvullend op wetgeving

De routekaart is aanvullend op de wetgeving, bedoeld om met de zorgsector toe te werken naar 49% CO2-reductie in 2030. MPZ/Stimular verzamelt en analyseert de routekaarten. Knelpunten voor de energiemaatregelen voor het zorgvastgoed, die de sector samen met de overheid moet oplossen, zijn in de zomer bekend.  

EED: lever uiterlijk 31 maart je energierapport in

Tegelijk vraagt de wetgeving voor de Energy Efficiency Directive (EED) zorginstellingen met meer dan 250 medewerkers een energierapport in te leveren bij de RVO. Half januari heeft de RVO al handhavingsbrieven rondgestuurd. Je hebt nog tot uiterlijk 31 maart om het EED-rapport in te leveren. 

Portefeuillekaart CO2-reductie met oplegger volstaat

De zorgkoepels hebben met de RVO afgesproken dat de Portefeuilleroutekaart CO2-reductie, met een oplegger, voorziet in het gevraagde EED-rapport voor de langdurige zorg. Dit voorkomt dubbel werk. Veel zorginstellingen vullen daarom deze maand de CO2-reductietool voor hun vastgoed alvast in, om uiterlijk 31 maart bij de RVO aan te leveren. Voor de ziekenhuizen voldoet het volgen van de handleiding. 

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en het downloaden van de CO2-reductietool en het EED-format op www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl.  
Vragen? Neem contact op met David Hoorn (david.hoorn@intrakoop.nl).  

Deel dit artikel