Wel of geen arbeidsrelatie met zzp’ers?

Verzorgende bij patient_web

Op 11 november heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die invloed zou kunnen hebben op de overeenkomsten tussen zzp’ers en opdrachtgevers. Intrakoop-leverancier PIDZ heeft met zijn jurist de zaak bekeken. Dit is hun visie op de uitspraak.

De Hoge Raad trekt twee belangrijke conclusies:

  • De “partijbedoeling” speelt geen rol meer in de beoordeling van de vraag of de overeenkomst tussen zzp’er en opdrachtgever als een arbeidsovereenkomst moet worden gezien. Eerst moet onderzocht worden wat partijen precies hebben afgesproken. Daarna moet bekeken worden of die afspraken en vooral de uitvoering daarvan op de werkvloer een dienstbetrekking opleveren.
  • “Inbedding in de organisatie”: wanneer een zzp’er hetzelfde werk doet als een medewerker in loondienst, betekent dat niet automatisch dat deze in loondienst is.

Op basis van deze twee punten concludeert PIDZ dat deze uitspraak van de Hoge Raad géén nadelige gevolgen hoeft te hebben voor zorginstellingen die zzp’ers via PIDZ inhuren. De uitspraak sluit juist aan bij de visie van PIDZ op zzp’ers in de zorg. Voor PIDZ is de partijbedoeling nooit doorslaggevend geweest om te stellen dat er geen dienstbetrekking is. Zij hebben dat altijd getoetst aan de hand van de praktijksituatie, waaronder het voorkomen van elke vorm van gezagsverhouding. De concrete situatie op de werkvloer is van essentieel belang voor het aantonen van het zelfstandig ondernemerschap. En dit wordt na deze uitspraak alleen maar belangrijker. (bron: PIDZ)

Bekijk de veel gestelde vragen over de uitspraak van de Hoge Raad

 

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Wil je weten hoe wij en onze leveranciers je kunnen ondersteunen bij de inhuur van personeel? Neem dan contact op met

Simone Nicolaes
Inkoper/productmanager HRM
  • 06 25 52 00 72