Strategie 2021-2024: Hoe geven wij vorm en inhoud aan Intrakoop?

Strategie intrakoop

Voor welke strategische keuzes staat de zorg, staan jullie, en hoe speelt Intrakoop als inkoopcoöperatie daar op in? Samen met jou als lid geeft Intrakoop vorm aan haar strategie voor de jaren 2021 tot en met 2024.

De huidige periode staat in het teken van een intensieve ledendialoog. Op verschillende momenten gaat ons MT met jullie in gesprek. In onze agenda vind je een overzicht van alle plenaire, online bijeenkomsten die gepland staan. Heb je je nog niet opgegeven? Er staan in september nog meerdere strategiesessies, plenair en individueel, gepland. Deelnemen kan nog steeds.

Drie pijlers van de coöperatie

Langs de drie pijlers van de coöperatie: Transactie, Zeggenschap en Financiering gaat ons MT graag met jou in gesprek. Aan bod komen vragen als: “Is er binnen onze coöperatie plaats voor andere typen leden?”, ”Welke andere financieringsmodellen zijn denkbaar?”, ”Sluit ons aanbod aan bij jouw organisatie en wat moeten we veranderen?”

Uiteraard proberen we zoveel mogelijk meningen te horen. En uiteraard proberen we zoveel mogelijk eisen en wensen mee te nemen in de uiteindelijke besluitvorming. Het doel van bovenbeschreven aanpak is namelijk om tot een zo breed mogelijk gedragen strategie voor de komende jaren te komen waarin ook jij je herkent.

Planning 

Wat hebben we tot nu toe gedaan en hoe ziet de komende periode eruit? Hieronder een algemeen overzicht van de planning:

 • Juni Afstemming Adviesgroep
 • 2 juli Centrale kick off voor leden
 • 15 juli Ledendialoog: strategische sessie klankbordgroep leden
 • Augustus – september Ledendialoog: plenaire strategiesessies met leden
 • Augustus – september Ledendialoog: verdiepende 1-op-1 gesprekken met leden
 • 17 september Strategische sessie leveranciers
 • Eind september Plenaire terugkoppeling resultaten ledendialoog
 • Medio oktober Concept strategie 2021 – 2024
 • 11 november Afstemming concept strategisch plan met Raad vanToezicht
 • Medio december Terugkoppeling strategisch plan tijdens ALV

Tussentijds houden wij jou zoveel mogelijk, via onze website, op de hoogte. Heb je vragen of opmerkingen over het proces, wil je deelnemen maar ben je niet in de gelegenheid? Je kunt altijd contact met ons opnemen. Het makkelijkst is om dat via je adviseur te doen of via christiaan.brunen@intrakoop.nl.

 

Deel dit artikel

Neem contact op

Christiaan Brunen
Adviseur Verenigingsmanagement
 • 06 54 36 59 06