Duthler Associates

Intrakoop heeft voor haar leden samen met Duthler Associates een servicepakket samengesteld om op een betaalbare en laagdrempelige wijze aan de Avg te kunnen voldoen.

Sinds 25 mei van dit jaar is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) van toepassing. Deze is niet vrijblijvend. Op overtreding ervan staan bovendien forse boetes. Organisaties en zorgverleners die onderling persoonsgegevens van patiënten en medewerkers verwerken zijn van elkaar afhankelijk voor het voldoen aan de Avg.  

Waar bestaat het servicepakket uit?

 • Handboek gegevensbescherming zorg. Dit handboek bevat naast achtergrondinformatie, hulpmiddelen en modellen om efficiënt aan de Avg te kunnen voldoen. 
 • Opleiding en bewustwording:Leergang Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), opleidingen & workshops voor sleutelfunctionarissen, bewustwordingsprogramma’s voor de ‘werkvloer', Functionaris voor Gegevensbescherming als back-up of als externe FG.
 • Privacy en security boekhouding. Hierin zijn de wettelijk verplichte registers van verwerkingen en datalekken opgenomen; uitkomsten van onderzoeken en gesloten contracten. Inzicht wordt verkregen in netwerkrelaties met andere organisaties en zorgverleners.
 • Normenset: NFU en Duthler Associates hebben een normenset voor de zorg ontwikkeld. In deze normenset zijn tevens de NEN 7510, NEN 7512 en NEN 7513 verwerkt. De normenset is gerelateerd aan volwassenheidsniveaus. 
 • Privacy Seal: Met een Privacy Seal wordt verantwoording afgelegd over het niveau van gegevensbescherming. Dit Privacy Seal is gerelateerd aan volwassenheidsniveaus en wordt uitgegeven door MYOBI (www.myobi.eu). MYOBI faciliteert ook smart contracting. 
 • Privacyovereenkomsten (gegevensuitwisselings- en (sub) verwerkersovereenkomsten) conform wet- en regelgeving.
 • Met smart contracting kunnen zorgorganisaties bijvoorbeeld hun wettelijk verplichte privacyovereenkomsten sluiten die op die met andere organisaties en zorgverleners in de keten of het netwerk op elkaar zijn afgestemd. 
 • Data Protection Impact Assessments (DPIA's): De maatregelen die een zorgorganisatie treft moeten zijn afgestemd op de risico’s van de betreffende gegevensverwerking. Voor sommige gegevensverwerkingen is een DPIA verplicht

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 • Verkorten afstand tot arbeidsmarkt. Wij hebben speciale programma’s voor mensen die lastig een baan vinden en 50+’ers. Het UWV ondersteunt dit initiatief
 • Sponsoring en betrokkenheid bij aanstormend talent, het Haags Matrozenkoor (1928), Duthler Associates is al jaren een trotse partner van dit koor. Het jongenskoor zingt met topgezelschappen zoals het Koninklijk Concertgebouworkest, Bachkoor Holland en het Residentieorkest
 • Ethiek. Alleen financiële of technische argumenten om bedrijfsactiviteiten te verdedigen, werken niet meer. Elk kwartaal komt de werkgroep ethiek van en voor FG’s bij elkaar om over dillema’s te spreken en de door hen ontwikkelde gedragsregels aan te scherpen. 

Unieke voordelen van Duthler voor de zorg

 • De services zijn op maat gemaakt voor zorgverleners en de met hen verbonden partijen waarmee zij persoonsgegevens uitwisselen
 • Beste services tegen de laagste prijs
 • Risico’s op boetes en aansprakelijkheidsclaims verkleind
 • Groeimodel. Het is mogelijk om gefaseerd aan de Avg te voldoen
 • Het servicepakket wordt aangeboden vanaf een robuust platform
 • Voor het servicepakket is een servicedesk in beheer

Bedrijfsgegevens

Bezoekadres
Duthler Associates
Frankenslag 137
2582 HH 's-Gravenhage

Tel: (070) 3922209
Internet
https://duthler.nl/markten/gezondheidszorg

Contactpersoon
Jetse Biesheuvel

Neem contact op

Bert Baan
Inkoper/productmanager Facilitair
 • 06 53 21 55 23