Duurzaamheidsscan met advies

Hoe duurzaam is jouw organisatie? Welke duurzame doelen streef je na? Met onze duurzaamheidsscan brengen we dit samen met je organisatie in kaart. Dat doen we in één dag, met interviews en deskresearch. Het resultaat: een rapport met bevindingen en concrete aanbevelingen die je helpen stappen te zetten.

Bij de duurzaamheidsscan van je organisatie kijken we naar:

 • strategie
 • vastgoed
 • financiën
 • facilitaire aspecten
 • wetgeving
 • CO2-uitstoot
 • energieverbruik

Stappen van de duurzaamheidsscan

In de duurzaamheidsscan zetten we de volgende stappen:

 1. Het strategisch kader van je zorgorganisatie in kaart brengen.
 2. In kaart brengen wat de status is van duurzame energie bij de belangrijkste interne stakeholders.
 3. Onderzoeken hoeveel draagvlak er is om (nieuw) energiebeleid in te voeren.
 4. Analyseren van het energieverbruik van je organisatie, aan de hand van de energiebenchmark.
 5. Belichten van de juridische risico's op het gebied van energie en wetgeving.
 6. Opstellen van scenario’s voor de invulling van het energiebeleid.

Deskresearch, interviews en energiebenchmark

Voor de duurzaamheidsscan beginnen we met deskresearch. Dit gebeurt op basis van het jaarverslag, interne beleidsstukken en de meerjarenonderhoudsplanning. Daarnaast interviewen we een aantal collega’s in je zorgorganisatie. Denk aan collega’s van het bestuur, directie en management, techniek, zorg en financiën. Tot slot analyseren we globaal het energieverbruik per locatie in de energiebenchmark.

Aanbevelingen om te verduurzamen

Op basis van de informatie uit de duurzaamheidsscan stellen we enkele scenario’s op. Je zorgorganisatie kiest hieruit het scenario dat het best past. We besluiten met een rapportage. Daarin staan onze bevindingen en concrete aanbevelingen om het vastgoed te verduurzamen.

Doe de duurzaamheidsscan!

Ook op zoek naar manieren om als organisatie te verduurzamen? Dan is de duurzaamheidsscan een heel geschikt middel. Een duurzaamheidsscan kost € 2.200 exclusief btw. 

Neem contact op

Vraag de duurzaamheidsscan aan. Neem contact op met:

Gerdi Broers-Haisma
Consultant
 • 06 12 76 76 77
Gerdi Broers-Haisma