Pilots voor duurzame zorg

In opdracht van het ministerie van VWS doen we samen met leden drie pilots om verduurzaming in de zorg een impuls te geven. Het gaat om een pilot voor voeding (minder vlees), het beter scheiden van plastic afval en goed onderhoud van technische installaties. De projecten maken deel uit van het programma 'Klimaatneutraal en circulair inkopen in de zorg' en hebben als doel de CO2-uitstoot te verminderen en circulair werken te stimuleren. 

pilot voeding

Voeding

Vooral vlees en zuivel hebben grote impact op het milieu. Het doel van deze pilot is dan ook om zorginstellingen minder dierlijke en meer plantaardige voeding te laten gebruiken. Deelnemers aan deze pilot krijgen inzicht in de duurzaamheid en CO2-uitstoot van hun aankopen voor eten en drinken aan de hand van onze Zorgmonitor Duurzaam & Gezond. Daarmee kunnen ze verantwoorde en duurzame keuzes maken. Daarnaast zijn we bezig met het maken van een stappenplan. Zorginstellingen kunnen daarmee de verandering naar consumptie van meer plantaardige voedingsmiddelen stimuleren. Het stappenplan en de resultaten zijn daarna voor de hele zorg beschikbaar.

Vanwege de coronapandemie en omdat veel organisaties hun visie op eten en drinken nog onvoldoende hebben uitgewerkt om met verduurzaming aan de gang te gaan, is het aantal deelnemers beperkt. Maar de groep – met veel locaties – is groot en vooral enthousiast genoeg om de pilot succesvol te starten. Aan deze pilot doen verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen mee, onder andere het Martini Ziekenhuis, Dijklanderziekenhuis, Lucrato Werkbedrijf en Stichting Pieters en Bloklands Gasthuis. Als extern expert is onder andere Stichting Eten & Welzijn bij de pilot betrokken. 

Wil je meer weten over deze pilot Voeding? Bekijk deze video. Of neem contact op met projectleider Anne Marie Kolkhuis Tanke, via annemarie.kolkhuistanke@intrakoop.nl of 06 55 80 63 92. 

pilot onderhoud

Onderhoud

Bij het beheer en onderhoud van veel verwarmings-, verkoelings- en ventilatie-installaties ligt de nadruk meer op functionaliteit dan op duurzaamheid of comfort. Daardoor ontstaat er soms een slecht binnenklimaat en wordt vaak onnodig veel energie verbruikt. Ook in de zorg. Het doel van deze pilot is contractuele specificaties en criteria vast te stellen voor het verduurzamen van het beheer en onderhoud van verwarmings-, verkoelings- en ventilatie-installaties. Deze contractuele specificaties voldoen vanzelfsprekend aan de wetgeving en richtlijnen NEN en ISSO en zullen bruikbaar zijn voor (vrijwel) alle zorgorganisaties. 

Samen met de deelnemers hebben we een plan van aanpak gemaakt en zijn nulmetingen gedaan. Ook is samen met installatietechnici en deskundigen uitvoerig gesproken met experts van ISSO en NEN over wet- en regelgeving. Uit diverse gesprekken met deze deskundigen bleek de oorspronkelijke doelstelling om één modelovereenkomst voor verwarmings- en verkoelingsinstallaties voor de hele sector op te stellen te complex. Daarom hebben we er met de pilotdeelnemers voor gekozen om op basis van een analyse van de huidige contracten aan te sturen op een algemeen document. Daarin komt een checklist van serviceafspraken die in een (her)aanbesteding of bestaande onderhoudsovereenkomsten opgenomen kunnen worden. We gaan ook op zes locaties specifieke voorstellen voor verduurzaming op hoofdlijnen uitwerken. Deze zes cases zijn een aanvulling op het algemene document. Hiermee kunnen verschillende zorgorganisaties quickwins en aanpassingen op hun huidige contracten realiseren om zo bij te dragen aan CO2-reductie, energiebesparing, circulair werken en een gezond binnenklimaat voor cliënten. De verschillende soorten zorginstellingen/gebouwen zijn bijvoorbeeld:

  • Kleinere zorglocaties (niveau woning/appartementen). 
  • Zorglocaties met uitgebreidere installaties, zoals centrale luchtbehandeling/centrale installaties 
  • Zorg gehuisvest in huurlocaties (specialistische zorg/maatschappen) 
  • Ziekenhuizen en complexere zorglocaties

Aan deze pilot doen enkele grote instellingen mee met veel locaties, namelijk ’s Heeren Loo, Parnassia Groep en Tangenborgh. Als extern experts zijn NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut), Promaint en TNO betrokken bij deze pilot. 

Wil je meer weten over de pilot Onderhoud? Bekijk de video. Of neem contact op met projectleider Kees van Rengs, via kees.van.rengs@intrakoop.nl of 06 10 87 98 01.

pilot pmd afval

Scheiden van PMD-afval

Als eerste stap naar een zero-waste afvalbeleid in de zorg doet Intrakoop samen met zorgorganisaties een pilot voor het scheiden van PMD-afval (plastic, metaal en drinkpakken). We werken aan een praktische aanpak om, ook samen met leveranciers, de afvalstroom zo in te richten dat PMD-afval beter wordt gescheiden en meer herbruikbare grondstoffen oplevert. Daardoor zullen de CO2-uitstoot en de vraag naar fossiele hulpbronnen als olie dalen.

We zijn de pilot gestart met een enthousiaste groep careleden. We gaan ervan uit dat we later in het jaar alsnog een tweede pilotgroep gaan vormen met ziekenhuizen. Diverse ziekenhuizen hebben zich hiervoor al aangemeld. Inmiddels hebben we samen met de caregroep een stappenplan uitgewerkt waarmee de locaties aan de slag zijn. Ook is een concept communicatieplan ontwikkeld dat de deelnemende leden kunnen vertalen naar hun eigen organisatie. Er zijn nulmetingen gedaan. Nu zijn de verschillende zorglocaties bezig met het uitvoeren van de met elkaar bedachte verandering van werkwijze in bronscheiding. Wekelijks wisselen de deelnemers aan deze pilot de uitdagingen, ervaringen en oplossingen met elkaar uit. Zo werken we toe naar een in de praktijk getest stappenplan met leerpunten dat ook andere zorgorganisaties vanaf juli kunnen gebruiken om hun PMD-afval te scheiden.

De pilotgroep care bestaat uit: Arkin, Leger des Heils, Pro Persona, Samen Woonzorggroep, Tangenborgh en Zuidwester. Naast de pilotgroep voor de care komt er een pilotgroep voor de cure die zal starten, zodra de (covid-)omstandigheden het toelaten.

Wil je meer weten over de pilot Scheiden van PMD-afval? Bekijk deze video over de pilot. Of neem contact op met Bert Baan, bert.baan@intrakoop.nl of 06 53 21 55 23 of met projectleider Jan Holsappel, jan.holsappel@intrakoop.nl of 06 21 28 69 32.