Noodvoorraad Landelijk Consortium Hulpmiddelen

In de coronapandemie zo snel mogelijk voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen inkopen van de juiste kwaliteit. Dat is het doel waarvoor het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is opgericht. Pas als reguliere leveranciers niet in je behoeften kunnen voorzien, kun je een beroep doen op het LCH. 

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen beheert de noodvoorraden voor de zorg in Nederland. Als je een beroep op het LCH doet, zal zij op basis van de beschikbare voorraden persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen uitleveren. Aan de hand van een verdeelmodel op basis van de grootte en soort instelling en het opgesteld normverbruik.

Aanvragen en voorraden worden dagelijks gemonitord. Als het nodig is, zal het LCH extra orders plaatsen om te zorgen voor voldoende voorraad. Doel is echter om zo snel mogelijk terug te gaan naar de normale marksituatie van voor de coronacrisis.

Webinar

Op 13 oktober gaf het Landelijk Consortium Hulpmiddelen een webinar aan zorgorganisaties. Uiteenlopende onderwerpen kwamen aan bod. Vanaf de oprichting van het LCH in maart tot en met de rol vandaag. Denk aan het doel, de samenwerking met partners, de inkoop en distributie, de kwaliteitsbeoordeling, het verdeelmodel en de huidige voorraden.

Bekijk de presentatie van het LCH tijdens dit webinar 
Bekijk de vragen en antwoorden uit het webinar van het LCH

Meer informatie

Heb je vragen of klachten over leveringen van het LCH? Dan kun je contact opnemen met de customer service van Mediq (care-instellingen) of Onemed/QRS (ziekenhuizen), afhankelijk vanuit wie je geleverd krijgt.  

Ga voor actuele informatie over het LCH en de noodvoorraden naar de site van de Rijksoverheid.