De rol van Intrakoop

Veel activiteiten die wij voor onze leden en leveranciers in deze bijzondere tijd uitvoeren vinden achter de schermen plaats. Daarmee is onze rol niet altijd zichtbaar. We zetten hier op een rij hoe wij bijdragen aan een oplossing voor de  inkoopuitdagingen in coronatijd en wat je van ons mag verwachten.

Onze leveranciers

Net als anders zijn ook in deze coronatijd je reguliere leveranciers het eerste aanspreekpunt voor bestellingen en leveringen. Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat wij als Intrakoop eigen voorraden hebben. Dat is niet zo. Ook kunnen we zelf geen bestellingen plaatsen om in de behoeften van zorgorganisaties te voorzien. Wel kun je gebruik maken van onze overeenkomsten met diverse leveranciers. Deze Intrakoop-leveranciers doen hun uiterste best om aan de behoeften van je zorgorganisatie te voldoen. Als dat niet lukt, kun je een beroep doen op de noodvoorraad bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) 

Periodiek overleg

We volgen de marktontwikkelingen voor medische en niet-medische hulpmiddelen op de voet. Juist in deze coronacrisis. We hebben periodiek overleg met zowel leden als  leveranciers over hun inkoopuitdagingen, maar ook met het LCH en de brancheverenigingen in de zorg. Onderwerp van gesprek zijn onder meer signalen van leden en leveranciers maar ook hoe we samen weer tot normale prijs- en leverafspraken kunnen komen.

Uniek samenwerkingsinitiatief voor inkoop in de zorg

Los van dit periodieke overleg zijn we in gesprek met zes andere organisaties om de landelijke beschikbaarheid van zorgmiddelen op de lange termijn op een hoger en verantwoord niveau te brengen en te houden. Het gaat om: Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), Zorgservice XL, Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Zuidoost-Brabant, Santeon en IFZ (Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen). Een uniek samenwerkingsinitiatief voor inkoop in de zorg. Andere speerpunten van deze samenwerking zijn: beheersing van de kostenstijging, schaarste aan goed personeel - ook in inkoop – en duurzaamheid in productkeuze, leverancier en processen. Lees er meer over in dit interview voor het Intrakoop-magazine Deel. 

Deel je ervaringen met ons coronateam

Hoe meer we aan informatie kunnen bundelen voor onze overleggen met leveranciers, het LCH en de brancheverenigingen, hoe meer we samen kunnen bereiken op weg naar een normale inkoopmarkt. We stellen het daarom op prijs als je ons laat weten wanneer je Intrakoop-leveranciers niet de gewenste persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen leveren. Of als je in deze coronatijd tegen andere inkoopproblemen aanloopt en ervaringen wilt delen. Je kunt hiervoor terecht bij je Intrakoop-adviseur of mail naar ons speciale coronateam via coronateam@intrakoop.nl.